Novosti


GRADSKO VIJEĆE PRIHVATILO I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog, na svojoj 24. sjednici održanoj 19. svibnja 2016. godine, prihvatilo je, uz tri glasa protiv vijećnika SDP, Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novog Vinodolskog za 2015. godinu, koji je obrazložio Zoran Tomić, pročelnik Upravnog odjela za financije. U 2015. godini ostvareni su prihodi od 28.174.149.5 kuna i na razini su prihoda posljednjih godina (2014. 374 tisuće kuna više), a tek su 60 posto ostvarenih prihoda rekordne 2007. godine (47.296.239.08 kuna). U odnosu na prošlu godinu pad ukupnih prihoda je 1,3 posto. Višak prihoda i primitaka u 2015. godini iznosio je 941.977.44 kune, a umanjuje se za otplate zajmova te je konačan financijski rezultat za prošlu godinu manjak u iznosu od 75.951.94 kune. Kumulirani gubitak iznosi 8.862.181,29 kuna. Tijekom 2015. godine nisu poduzimane mjere dugoročnog zaduživanja, a isto tako nije došlo do korištenja proračunske zalihe. Grad je koristio kratkoročne izvore financiranja radi održanja likvidnosti, koji su u cijelosti zatvoreni do konca godine. Proračunski rashodi i izdaci u 2015. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 27.232.172.51 kunu.

P5190003

Glavni neporezni prihodi Grada – komunalni doprinos i komunalna naknada – ustalili su se na razini od 3,5 milijuna za komunalni doprinos odnosno 6 milijuna kuna komunalna naknada i to bez ikakvih većih pojedinačnih naplata starih potraživanja. Kod komunalnog doprinosa, navedeno je u obrazloženju, jasno je da je razlog legalizacija, a kod komunalne naknade riječ je o konstantnom radu na proširenju baze obveznika i redovitijoj naplati. 

Prihodi od poreza na dohodak su očekivano 6,3 posto niži u odnosu na prethodnu godinu, kada su isto tako bili niži za isti postotak. Ukupnu sliku poreznih prihoda popravlja izuzetan prihod od poreza na promet nekretnina koji se gotovo udvostručio u odnosu na 2014. godinu.

P5190007

U raspravi je vijećnik Mihael Jovanović, SDP, pitao zašto je u proračunu pozicija za mjesne odbore, kada nisu provedeni izbori za njih, a odgovorio je Zoran Tomić da su sredstva koja su bila osigurana u proračunu za mjesne odbore utrošena na male komunalne akcije po mjesnim odborima. I vijećnik Marko Tomljanović, SDP, stavio je primjedbu na sredstva za rad tijela Grada.

Vijeće je prihvatilo, također uz glasove SDP-a protiv, I. izmjene i dopune proračuna Grada za 2016. godinu, kojim se pristupilo iz sljedećih razloga: – odobrena su sredstva Ministarstva kulture za sanaciju kule Turnac; kandidatura Kolajne novljanskog blaga prošla je prve tri faze provjere prihvatljivosti  te se realno očekuje potpuni prolaz toga projekta; početkom godine na naplatu je dospjela presuda za zamljište potpalo pod cestu Bahalin – Krminska od gotovo milijun kuna, unutar sustava komunalne djelatnosti mijenja se i dopunjava značajniji broj projekata. Rebalansirani proračun iznosi 44.651.200 kuna i veći je za 4,33 posto od planiranog za 2016. u iznosu od 42.799.200 kuna. Zoran Tomić je naveo da iako je dosadašnja praksa bila da se čekaju konačne odluke davatelja bespovratnih sredstava, ovim rebalansom se planira prihod ranije, a sve zbog pravovremenog provođenja postupka javne nabave. Kada je riječ o Kolajni novljanskog blaga planirani iznos odnosi se samo na ovogodišnji dio dokumentacije, dok će veći dio aktivnosti, u tri milijuna vrijednom projektu, biti odrađen sljedeće godine. 

Gradsko vijeće je donijelo Odluku o prihvaćanju kapitalnih projekata, kojom se prihvaćaju kapitanlna ulaganja čije će plaćanje teretiti buduća proračunska razdoblja. Odlukom se prihvaća sufinanciranje KTD Ivanja d.o.o. Novi Vinodolski za nabavku vozila za skupljanje i odvoz otpada ukupne procijenjene neto vrijednosti 657.393.87 kuna. Također, prihvaća se projekt rekonstrukcije javne rasvjete po modelu javno – privatnog partnerstva, čija je ukupn vrijednost 7.033.485 kuna.

P5190015

Načelnik Policijske postaje Crikvenica Dražen Zekić obrazložio je Izvješće o sigurnosnoj situaciji na području Grada Novog Vinodolskog za 2015. godinu. Načelnik je rekao da će Policija i dalje raditi na suzbijanju provalnih krađa u kuće i vikendice, na suzbiojanju uporabe opojnih droga te povećanju sigurnosti u prometu, kao i poduzimanju mjera opće sigurnosti građana.

Igor Uremović, direktor KTD Vodovoda Žrnovnica podnio je Izvješće o stanju u KTD Vodovod Žrnovnica za 2014. godinu. Protiv priihvaćanja izvješće Vodovoda glasovali su vijećnici SDP-a, koji su imali niz pitanja na koja je direktor Uremović odgovarao.

Na Gradskom vijeću je održana prezentacija ESCO GRUPE d.o.o. vezana za Projekt obnove građevina javne rasvjete  Grada Novog Vinodolskog. Prihvaćena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općim uvjetima organizacije, naplate i kontrole parkiranja na javnim parkiralištima Grada Novi Vinodolski. Vijećnici SDP-a napustili su sjednicu Vijeća kada se trebalo raspravljati o Odluci o povratu komunalnog doprinosa MBT TRADE d.o.o., koju su točku tražili da se skine s dnevnog reda. Obrazloženje odluke dala je Vesna Mrzljak, viša savjetnica za komunalni sustav i prostorno planiranje. Odluka je prihvaćena.

P5190005

Vijeće je donijelo zaključak o stavljanju mandata u mirovanje člana Vijeća Andriane Lekaj Šostarić.

U sklopu Vijećničkih pitanja i prijedloga Marko Tomljanović, SDP, pitao je tko su korisnici socijalne pomoći, koji su kriteriji  te o cijenama  zakupa javnih površina. Odgovorila je pročelnica Maja Pilepić, da se socijalne naknade daju po raznim osnovama te da su kriteriji definirani gradskom odlukom o socijalnoj skrbi, a pročelnik Domagoj Kalanj odgovorio je da je korištenje javnih površina definirano također gradskom odlukom.

Mihael Jovanović, SDP, pitao je koliko je Grad Novi Vinodolski dobio sredstava iz pretpristupnih fondova i EU u posljednjih sedaam, osam godina te što bi se trebalo učniti da se oživi novljanska tržnica, sugerirajući da se korisnici oslobode plaćanja stolova. Odgovrio je gradonačelnik Velimir Piškulić da se Grad Novi javlja na sve natječaje, a za tržnicu je rekao da se radi na tome da se oživi zelena tržnica, da se dade prostor OPG-ima da plasiraju svoje proizvode i da Grad razgovara sa predstavnicima iz zadarske županije kako bi se na zelenoj tržnici, kako zbog stanovnika tako i turista, jednom tjedno održavala seljačka tržnica za područje bivše Općine Crikvenica.

Marinko Buljat, HDZ, pitao je kako će se urediti zapadni ulaz u Grad – Bahalin te hoće li se poduzeti mjere da se očisti prostor od sekundarnih sirovina koje stvaraju ružnu sliku. Založio se da se za romske stanovnike pokuša riješiti stambeno pitanje, a gradonačelnik Piškulić odgovorio je da se na tome radi.

 

Skip to content