Novosti


GRADSKO VIJEĆE PRIHVATILO PRORAČUN GRADA NOVI VINODOLSKI U VISINI OD 42.799.200 KUNA

PC170109

Gradsko  vijeće je na 20. sjednici, održanoj 17. prosinca 2015. godine prihvatilo Proračun Grada Novi Vinodolski za 2016. godinu s projekcijama proračuna za 2017. i 2018. godinu. Proračun Grada Novi Vinodolski za 2016. godinu iznosi 42.799.200 kuna, što je 10 posto više od proračuna za 2015. godinu. Pročelnik Upravnog odjela za finacije Zoran Tomić naveo je da je proračun uravnotežen, da su predviđene otplate glavnice u iznosu od 700.000 kuna te da su predviđene i investicijske aktivnosti u ukupnom iznosu od 20,9 milijuna kuna odnosno 46 posto proračuna (zbroj plana razvojnih projekata).

PC170103

Proračunom je predviđen prihod od sufinanciranja kapitalnih projekata u iznosu od 8,9 milijuna kuna ili 21 posto ukupnih proračunskih prihoda. Prihod Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost planiran je u iznosu od 7,6 milijuna kunai namijenjen je uspostavi pretovarne stanice u okviru sadašnje Deponije Duplja te konačnoj sanaciji i zatvaranju deponije. Ostatak prihoda od kapitalnih pomoći odnosi se na nastavak započetih projekata: uređenje plaže na Bribirskoj obali i izgradnja mosta na ulazu u Poslovnu zonu Zapad.

U proračunu se prvi put konsolidiraju i vlastiti prihodi proračunskih korisnika ( Dječji vrtić Fijolica, Narodna čitaonica i knjižnica, Narodni muzej i galerija i Centar za kulturu)  koji ukupno iznose 1,04 milijuna kuna ili 2,5 posto svih proračunskih prihoda.

PC170112

Gradonačelnik Oleg Butković kazao je da svi veliki infrastrukturni projekti nisu obuhvaćeni proračunom Grada budući da su neki od njih kandidirani na natječajima za sredstva strukturnih i ostalih fondova, poput velikog projekta kulturne baštine, kojim bi se uredio Frankopanski trg, Frankopanski kaštel te Dom kulture, zatim projekta rekonstrukcije i modernizacije sustava javne rasvjete itd.

Za neke od takvih projekata čeka se raspisivanje natječaja za dobivanje sredstava za gradnju obzirom da je Grad već ishodovao građevinske dozvole. Tu treba spomenuti kompletnu komunalnu infrastrukturu Poslove zone Zapad (cesta, sustavi odvodnje i javna rasvjeta) te izgradnju Društvenog doma u Povilama. Sredstva za provedbu navedenih projekata bi se u slučaju dobivanja predvidjela rebalansom proračuna. Od ostalih projekata koji se već provode na području Grada izdvaja se Aglomeracija Novi Vinodolski – Crikvenica – Selce u sklopu kojeg je izgradnja biološkog pročistača i završetak kompletne kanalizacijske mreže naselja Novi Vinodolski i Povile, a trenutno se izrađuje studijska i projektna dokumentacija. Zatim, treba spomenuti i izgradnju kanalizacijskog sustava naselja Mikulja i Pod Sv. Mikulj za koji su sredstva već osigurana i gradnja započinje 2016. godine. Oba ova projekta provodi KTD Vodovod Žrnovnica i ne financiraju se iz gradskog proračuna, već iz sredstava koja su dobivena putem europskih ili nacionalnih fondova.

PC170106

Vijećnik oporbenog SDP Saša Đujić u raspravi je rekao da “SDP neće podržati proračun zato što je netransparentan”, iznoseći niz primjedbi na pojedine pozicije proračuna. Mihael Jovanović, SDP, kazao je da u proračunu nema planiranih sredstava za ceste i javnu rasvjetu do sela Gornjeg Zagona.

PC170107

Vijeće je prihvatilo sastavne dijelove Proračuna – Program građenja objekata i uređeja komunalne infrastrukture za 2016. godinu, Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu, plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2016. godinu te Odluku o izvršavanje Proračuna  Grada Novog Vinodolskog za 2016. godinu, a vijećnici SDP-a glasovali su protiv.

Gradsko vijeće je prihvatilo Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski, što je obrazložio direktor Poduzetničkog centra Vinodol i predsjednik LAG-a Vinodol mr. Ivica Jerčinović. Svrha programa je stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika, razvijanje poduzetničke klime i osiguranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih sposobnosti na području Grada Novog Vinodolskog.

Ciljevi programa su jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, ostvarivanje praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu, poboljšanje uvjeta raspoloživosti financijskih resursa, korištenje poduzetničke prostorne i komunikacijske infrastrukture za realizaciju poduzetničkih poduhvta te podizanje razine poduzetničke kulture.

– U proteklih osam godina od kada djeluje Poduzetnički centar Vinodol odobrena su 24 poduzetnička kredita u iznosu od 17,5 milijuna kuna, sa subvencioniranom kamatnom stopom od 3 do 5 posto godišnje, gdje je prosječna kamatna stopa za poduzetnika iznosila od 0 do 1 posto godišnje. Navedenim programom Poduzetnik Grada Novi Vinodolski pomoglo se zadržati 104 radna mjesta otvoriti 25 novih radnih mjesta. Program mjera je nastavak poticanja poduzetništva, usmjeren na pojedine kategorije (mladi, žene) – kazao je Ivica Jerčinović.

Vijeće je donijelo odluku o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje zato što nezavisni vijećnik nije podnio izvješće do predviđenog roka, uz suzdržane glasove SDP-a te jednoglasnu Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Grada Novog Vinodolskog, prema kojoj se Dražen Zekić, načelnik Policijske postaje Crikvenica imenuje za zamjenika predsjednika te pomoćnik načelnika Policijske postaje Crikvenica, za promjenjivog člana.

VIJEĆNIČKA PITANJA I PRIJEDLOZI

Vijećnik SDP-a Marko Tomljanović pitao je zašto se ne dobiva vijećnička naknada, a Zoran Tomić odgovorio je da se vijećnicima naknada redovito isplaćuje. Mihael Jovanović, vijećnik SDP-a, pitao je kamo je nestalo dječje igralište kod Slavuja i hoće li Grad urediti igralište kod Crvenog križa, a odgovorio je gradonačelnik Oleg Butković da je proračunom planirano uređenje igrališta na plaži i na Bribirskoj obali. Jovanovića je zanimalo zašto na dnevnom redu Vijeća nije stavljeno izvješće Državne revizije za 2014. godinu, a odgovorio je pročelnik Zoran Tomić da se izvješće daje svake dvije godine. Saša Đujić, vijećnik SDP-a, pitao je gradonačelnika što se događa s hotelima Klek i San Marino i marinom u centru Novog Vinodolskog, a gradonačelnik Oleg Butković odgovorio je da Grad nema informacija o marini, nad kojom ingerencije ima Vlada. Za hotel Klek rekao je da su nastali neki problemi oko vlasništva na dijelu jedne parcele i na pomorskom dobru, što se rješava, a za San Marino Grad nema nikakvih informacija. 

Skip to content