Novosti


GRADSKO VIJEĆE PRIHVATILO PRORAČUN ZA 2015. GODINU U VISINI OD 38,9 MILIJUNA KUNA

 13. sjedn.1

Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog

 

Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na svojoj 13. sjednici, održanoj 16. prosinca 2014. godine, prihvatilo je Proračun Grada za 2015. godinu u iznosu od 38.962.750 kuna, s programima te  projekcije za 2016. i 2017. godinu, s tri glasa SDP-ovih vijećnika protiv. – Ovako predloženi proračun gotovo je jednak važećem proračunu za 2014. godinu, kazao je Zoran Tomić, pročelnik Upravnog odjela za financije, dodajući da je proračun uravnotežen, da su predviđene investicijske aktivnosti (zbroj plana razvojnih projekata) u ukupnom iznosu od 17,6 milijuna kuna ili 46 posto proračuna.

13. sjed.2

Gradonačelnik Oleg Butković

 

Tomić je istaknuo da je pripremno razdoblje donošenja proračuna bilo obilježeno kontradiktornim i nepotpunim informacijama o promjenama u sustavu oporezivanja i podjele poreza na dohodak, kompenzacijskim mjerama nadoknađivanja  izgubljenog te o tome tko koliko gubi a tko dobiva.

13.sjed.4

Predsjednik Gradskog vijeća Neven Pavelić, pročelnica Maja Pilepić i djelatnica Kristina Pavelić

 

Govoreći o proračunu, gradonačelnik Oleg Butković rekao je da je to deseti proračun otkako je on na čelu Grada te da se uvijek zalagao i zalaže da proračun bude razvojan, u skladu s vremenom kada se donosi. – Teško je danas da proračun bude razvojan s obzirom na prihode i bolne rezove, što nas očekuju u 2015. godini. Nastojali smo planirati proračun što realnije, učinili smo sve da Grad funkcionira, da nivo socijale, kulture i ostalih djelatnosti ostane na razini prijašnjih godina, s tim da se skoncentriramo na pomoć gospodarstvu i budući razvoj prema europskim fondovima. Na razini Grada i gradskih tvrtki zaposlenicima su dva puta smanjene plaće, a došlo je i do smanjenja broja zaposlenih za dvadeset djelatnika, žao mi je da je tako, sve se smanjuje i sve radimo da održimo sustav. Ono sve što smo planirali u 2015. ne vidi se u proračunu jer se ne zna kada će biti raspisani natječaji za financiranje projekata iz europskih fondova, a neki su natječaji u tijeku, a kada se budu realizirali unijet ćemo ih rebalansom u proračun. Vjerujem da imamo šanse s obzirom da su pripremljeni projekti, na kojima rade dobro educirani i sposobni stručnjaci – kazao je, uz ostalo, gradonačelnik Oleg Butković.

Gradonačelnik je pobrojao sve projekte koji su aktualni u 2014. i one koji se planiraju u 2015. godini. U 2015. se planira 25 projekata, za koje je dokumentacija pripremljena. – Možemo biti optimistični i ja kao gradonačelnik sam optimističan – istaknuo je Oleg Butković.

Projekti u 2014. godini: Infrastruktura Poslovne zone Zapad – vrijednost projekta 12,5 milijuna kuna (projekt nije prošao na natječaju), energetska obnova kuća 1,5 milijuna kuna vrijedan projekt, od Fonda za energetsku učinkovitost Grad je dobio 600 tisuća kuna, što je realizirano, projekt uređenja plažnih prostora na Bribirskoj obali, ukupan projekt vrijedan je 6 milijuna kuna, realizira se u fazama, a za prvu fazu Grad je dobio 800 tisuća kuna, projekt aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica, Selce, Jadranovo – vrijednost projekta 12,5 milijuna kuna, od toga 10 milijuna kuna je bespovratno, a ostalo osiguravaju jedinice lokalne samouprave. Do 2016. godine nositelj projekta Vodovod Žrnovnica treba ishoditi sve građevinske dozvole, nakon čega kreće izgradnja. Program u socijali, vrijedan 1,2 milijuna kuna je u tijeku, zatim projekt Poslovne zone Kargač vrijedan 1 milijun kuna, čija je evaluacija u tijeku. U ovoj godini kandidiran je niz projekata, za koje se čeka „zeleno svjetlo“.

Gradonačelnik je istaknuo i najvažnije projekte u 2015. godini : Strategija razvoja  Grada Novog Vinodolskog, Strategija razvoja kulturnog turizma, Vodoopskrba naselja Gornjeg Zagona, Društveni dom u Povilama, Tematski park Ivana Mažuranića, Bribirska obala – II faza, Obnova muzeja i galerije te kule, Rasvjeta panorame Starog grada (gotov projekt), sufinanciranje građana za obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost, jačanje socijalnog dijaloga, II. faza izgradnje ribarske luke u Klenovici, projektna dokumentacija za uređenje multimedijalnog muzeja, dvorana na Bahalinu, ulaz – most u Poduzetničku zonu Zapad, projektna dokumentacija za Vatrogasni dom…

13.sjed5

Vijećnici Tonica Radić, SDP, Saša Đujić, SDP, Marko Tomljanović, SDP

 

U kraćoj raspravi o proračunu Saša Đujić, SDP, zatražio je od pročelnika Zorana Tomića da mu pisanim putem dostavi izvješće o provedenim malim komunalnim akcijama po mjesnim odborima i utrošenim sredstvima od  2008. godine do danas. Tonica Radić, SDP, kazala je da je izuzetno zadovoljna izjavom gradonačelnika da će se neki projekti staviti u proračun kada budu prihvaćeni na natječajima. Kazala je i da će SDP glasovati protiv proračuna, a za amandman gradonačelnika kojim se u proračun uvrštava 100 tisuća kuna za projektnu dokumentaciju za Vatrogasni dom rekla je: „amandman koalicijska trgovina“.

Gradsko vijeće, kojim je predsjedavao Neven Pavelić, predsjednik Vijeća, prihvatilo je Izvješće o stanju u prostoru Grada, koje je obrazložila pročelnica Vesna Mrzljak. Izvješćem se prati stanje u prostoru Grada Novi Vinodolski, a osnovna svrha izrade Izvješća je ocjena postojećeg stanja, analiza prostornog razvoja i planiranje razvoja za naredno razdoblje. Izvješće sadrži polazišta, analizu i ocjenu stanja i trendova prostornog razvoja, analizu provedbe prostornih planova i drugih dokumenata koji utječu na prostor te prijedloga za unapređenje prostornog razvoja s osnovnim preporukama mjera za iduće razdoblje.

13. sjed3

Pročelnik Zoran Tomić objašnjava Proračun za 2015. godinu

 

Prihvaćena je izmjena i dopuna Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, načinu držanja vezanih pasa, te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, koju je obrazložila Dijana Knez.

Odluku o ustrojstvu i djelokrugu rada Gradske uprave obrazložio je gradonačelnik Oleg Butković, koji je istaknuo da se reorganizacijom dolazi do racionalnijeg ustrojstva pa umjesto dosadašnjih četiri upravna odjela, odlukom će biti ustrojena tri UO. Ustrojavaju se Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti s dva odsjeka – Odsjek za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti i Odsjek za projekte i EU fondove, Upravni odjel  za komunalni sustav  i prostorno planiranje s dva odsjeka – Odsjek za komunalni sustav i zaštitu okoliša i Odsjek za prostorno planiranje  te Upravi odjel za financije i javnu nabavu.

Gradsko vijeće je imenovalo članove Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda u sastavu: Alen Bruketa, predsjednik, te članovi Tomislav Cvitković, Igor Uremović, Marinko Buljat i Velibor Topolovec.

Vijeće je, uz glasove SDP-a protiv, dalo suglasnost Kraljevskoj akademiji iz Zagreba za postavljanje spomen ploče Ivanu Mažuraniću na objekt  kuće braće Mažuranić u kojoj je Dječji dom braće Mažuranić te je odlučivalo o imovinsko – pravnim predmetima.

U aklopu točke Vijećnička pitanja i prijedlozi Tonica Rdaić, SDP predložila je tematsku sjednicu Gradskog vijeća o radu Turističke zajednice u 2014. i programu za 2015. godinu. Saša Đujić, SDP pitao je zašto nema izvješća o radu KTD Vodovoda Žrnovnica te zašto je Vodovod Žrnovnica dobio negativno mišljenje revizije, a odgovorio je Igor Uremović da lokalna jednica – vlasnik Vodovoda mora zatražiti izvješće, a za reviziju je rekao da je riječ o potraživanju od 5,2 milijuna kuna, od tvrtki koje su u stečaju ili u predstečajnoj nagodbi.

Skip to content