Novosti


GRADSKO VIJEĆE PRIHVATILO SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA NOVOG VINODOLSKOG ZA 2014. GODINU

Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na svojoj 10. sjednici, održanoj u Gradskoj vijećnici 16. lipnja 2014. godine, prihvatilo je Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Novog Vinodolskog za 2013. godinu te Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Novog Vindolskog za 2014. godinu. Izvješće je izložila Maja Pilepić, pročelnica Ureda Grada, a smjernice Velibor Topolovec, tajnik DVD-a San Marino Novi Vinodolski. Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju na katastrofe i veće nesreće te ustrojavanja i sudjelovanje operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, pripravnosti, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa. Na području Grada ustrojena je postrojba civilne zaštite koja ima 44 člana, od koje je 25 članova prošlo obuku te su dobili potrebnu opremu.

neven2

Vijeće je prihvatilo Odluku o donošenju II. izmjena Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski, koji je kratko obrazložila Suzana Vujčić iz tvrtke Urbanistica d.o.o. Zagreb. Izmjene UPU-a uglavnom se odnose na promjene granica pomorskog dobra za luku Moroskva te desetak ciljanih intervencija po zahtjevima građana, što ne mijenja temeljni plan.

majai nev1

Predsjednik Gradskog vijeća Neven Pavelić s dnevnog reda je skinuo točku vezanu za godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2013. godinu i izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje VII- XII 2013. godine, zbog toga što su gradonačelnik Oleg Butković i pročelnik za financije Zoran Tomić službeno odsutni. S tim se suglasilo Vijeće i te točke odgođene su za sljedeću sjednicu Vijeća.

sdp1

Prihvaćena je i Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Porto Teplo, koji je prije glasovanja obrazložila Vesna Mrzljak, pročelnica Upravnog odjela za urbanizam i razvoj. Naime, od strane više suvlasnika zemljišta dostavljeno je pismo namjere kojim se iskazuje interes za financiranje izrade UPU-a Porto Teplo. Po odredbama Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski dio područja u uvali Porto Teplo  planirano je kao izdvojeno područje izvan naselja  na kojem je planirana ugostiteljsko – turistička namjena sa izgradnjom hotela do maksimalno 200 ležajeva i pratećih sadržaja ugostiteljsko – turističke namjene.

Gradsko vijeće je prihvatilo izmjene Statuta Grada Novog Vinodolskog, koje se odnose na osnivanje Savjeta mladih kao savjetodavnog tijela Grada Novog Vinodolskog, a koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini. Donesena je i odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Novog Vinodolskog, kojom je utvrđen djelokrug rada, postupak izbora članova i zamjenika članova te druga pitaanja od značenja za rad Savjeta mladih. Obrazloženja je dala Maja Pilepić, pročenica Ureda Grada.

portoteplo1

Porto Teplo

 

Više rasprave vijećnika izazvala je Odluka o dopuni Odluke o davanju u zakup jevne površine, koju je obrazložila Dijana Knez. Vijećnici su pitali na koji način se plaća zakup javne površine, kako rade komunalni redari te predložili da komunalni redari interveniraju kod bespravnog zauzimanja javne površine, posebno ispred raznih trgovina na pločnicima Korza hrvatskih branitelja, gdje je prolaznicima zbog izložene robe na pločnike otežan prolaz (Marinko Buljat, HDZ). Više reda trebalo bi uvesti i kod zauzimanja javnih površina u parku Ivana Mažuranića, gdje se zbog raznih građevinskih intervencija uništava kulturno dobro, smatra vijećnica Antonija Mažuranić, HDZ. Iako nije član Gradskog vijeća u raspravu se uključio Nikola Deranja, predsjednik Udruge obrtnika Grada Novog Vinodolskog, koji se založio da se javne površine ne daju onima koji su dužni gradu ili državi po raznim osnovama.

Grad će treći put raspisati natječaj za prodaju atraktivnog građevinskog zemljišta u Kleniovi – zaključeno je na sjednici, uz protivljenje tri člana oporbenog SDP-a. Saša Đujić, SDP, kazao je kako ta stranka nije za prodaju gradske imovine i da sada nije vrijeme za povoljnu prodaju nekretnima u vlasništvu Grada.

Budući da su bili odsutni gradonačelnik, pročenik UO za financije i direktor KTD Vodovoda Žrnovnica, Saša Đujić je rekao da vijećnici SDP-a neće na Vijeću postavljati pitanja u sklopu aktualnog sata, iako imaju pripremljena pitanja za gradske čelnike.

Skip to content