Novosti


GRADSKO VIJEĆE PRIHVTILO ODLUKE O IZRADI IZMJENA PROSTORNO – PLANSKE DOKUMENTACIJE

Na 11. sjednici, održanoj 31. srpnja, novljansko Gradsko vijeće, pod predsjedanjem predsjednika Vijeća Nevena Pavelića, prihvatilo je odluke o izradi  izmjena više prostorno – planskih dokumenata, koji su usklađeni s novim zakonima.

Odmah na početku sjednice razriješen je vijećnik SDP-a Marko Sokolić, koji je svoj mandat dao u mirovanje te je prisegu pred Vijećem položio vijećnik Marko Tomljanović.

vij5

Prihvaćene su odluke o izradi izmjene Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski, koje je obrazložila pročelnica Vesna Mrzljak i gradonačelnik Oleg Butković, a koje se odnose na usklađenje sa novim Zakonom o prostornom uređenju i Zakonom o gradnji, kao što su ukidanje ograničenja smještajnih kapaciteta 120 kreveta po hektaru u izdvojenim cjelinama ugostiteljsko – turističke namjene, kao i to da nema više određivanja izgrađenog i neizgrađenog dijela  građevinskog područja i drugo.

grad3

Vijeće je prihvatilo i odluku o izradi III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski, uz glasove ‘protiv’ oporbenog SDP-a. Tim planom se također usklađuju odredbe s novim zakonima, a osim toga dostavljeni su i pojedini zahtjevi vlasnika zemljišta u obuhvatu ugostiteljsko – turističkih cjelina na korekcije u uvjetima gradnje i to vlasnika nekadašnjeg objekta Klek, nekadašnjeg hotela San Marino i vlasnika zemljišta na Glavici, koji traže promjene u postotku izgrađenosti parcele, povećanje katnosti objekta, a na Glavici stvaranje mogućnosti za izgradnju pansiona u funkciji zdravstvenog turizma. Također, tu je i zahtjev Doma zdravlja PGŽ koji želi prodati postojeći objekt ambulante u Novom Vinodolskom i izgrdaiti novi, a temeljem prijedloga Grada u novi objekt bi se smjestile ordinacije liječnika primarne zdravstvene zaštite, pedijatra, stomatologa i sl. Novi dom zdravlja izgradio bi se na lokaciji sadašnjeg parkirališta Jurkovo.

grad2

Plan su obrazložili gradonačelnik Oleg Butković i pročelnica Vesna Mrzljak. Gradonačelnik je rekao da će Grad darovati zemljište za Dom zdravlja i komunalni doprinos. SDP-ov vijećnik Saša Đujić kazao je da SDP ne prihvaća izmjene UPU-a naselja Novi Vinodolski iz razloga promjene uvjeta za hotele, čime se, dodao je, u neravnopravan položaj dovode oni koji su možda željeli kupiti te hotele i obnavljati ih, ali s ranije utvrđenim drugim uvjetima. Gradonačelnik Butković nije prihvatio takvo obrazloženje jer smatra da se u Novom trebaju graditi novi hotelski sadržaji. “Sve svoje napore usmjeravamo  prema novim investicijama” – istaknuo je Oleg Butković.

grad1

Prihvaćena je i odluka o izradi I. izmjena UPU-a Poslovne zone Zapad. Do izmjena dolazi  zbog toga što je u Prostornom planu uređenja Grada definirano pomicanje dijela trase auto –  ceste  odnosno koridora koji prolazi dijelom PZ  te je koridor pomaknut zapadnije na neigrađeni dio Poslovne zone Zapad. Pristupilo se izradi i projektne dokumentacije mosta sa istočne strane PZ koji nije u obuhvatu Plana te planiranog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda koji bi se ukinuo na planiranoj lokaciji naselja Novi Vinodolski, a lokacija uređeja predviđa se unutar neizgrađenpog dijela Poslovne zone Zapad.

Gradsko vijeće je donijelo odluku kojom se prihvaća prijedlog Navicon d.o.o Novi Vinodolski za djelomičnim oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju luke nautičkog turizma – odlagalište plovnih objekata – hala i portirnica u Novom Vinodolskom u visini od 30 posto, odnosno 266 tisuća kuna od ukupnog iznosa od 887 tisuća kuna.

Prihvaćen je godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, izvješće gradonačelnika za razdoblje VII  – XII 2013., odluka o raspodjeli rezultata na kraju 2013., odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje poslova premještanja i čuvanja nepropisno parkiranih i zaustavljanih vozila.

grad4

 

Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

Saša Đujić, SDP, pitao je gradonačelnika Olega Butkovića, pozivajući se na članak objavljen u Jutarnjem listu, da li će sudjelovati u obilježavanju 200. godišnjice rođenja Ivana Mažuranića i hoće li dočekati predsjednika RH Ivu Josipovića koji je pokrovitelj proslave i je li predsjednik HDZ-a Karamarko tražio da se odgodi proslava 200. obljetnice Ivana Mažuranića. Oleg Butković je to demantirao, kazavši da će Grad zajedno s Pravnim fakulteteom u Rijeci – Centrom za ljudska prava obilježiti veliku obljetnicu. Svjetovna proslava rođenja Ivana Mažuranića održat će se na njegov rođendan 11. kolovoza prikazom narodnih običaja, a povodom Dana neovisnosti RH održat će se znanstveni skup o Mažuraniću u Novom Vinodolskom. Planiran je i spomenik velikom pjesniku i političaru rođenom u Novom. Grad se javio na natječaj Ministarstva znanosti za sufinanciranje proslave, no nisu dobivena nikakva sredstva, stoga se ide na reduciranje programa.

  – Netočno je što Jutarnji navodi. Tomislav Karamarko mi nije ništa rekao, niti smo o tome razgovarali. To su spinovi Jutarnjeg lista. No, zna se da ću za predsjednicu RH u predizbornoj kampanji podržati Kolindu Grabar Kitarović, a predsjednika Josipovića ću dočekati kada dođe u Novi, jedino me u tome može spriječiti viša sila ili bolest – istaknuo je Butković.

Mihael Jovanović, SDP, pitao je da li svi korisnici ugostiteljskih terasa plaćaju svoj najam Gradu, a odgovorio je pročelnik za financije Zoran Tomić da nitko ne može zaključiti ugovor o najmu terase dok ne podmiri obveze prema Gradu i i komunalnim društvima.

Marinko Buljat, HDZ, pitao je zašto potpredsjenik Vlade RH Grčić nije došao u Novi potpisati ugovor za infrastrukturu Poslovne zone Zapad, a odgovorio je gradonačelnik da kandidirani projekt nije dobio dovoljan broj bodova, od 60 dobio je 59 bodova. “Ne mogu se oteti dojmu da nas je netko zakinuo da dođemo na rezervnu listu”- kazao je gradonačelnik, dodajući da nisu uzeti u obzir, za utjecaj na regionalni razvoj, projekti dviju marina čija gradnja počinje početkom rujna s ukupno 400 vezova i dva puta toliko suhih vezova. Sandra Ristić, viša stručna suradnica za EU projekte dodala je da u bodovanju postoje neke nelogičnosti, navevši nekoliko primjera.

 

 

 

 

Skip to content