Novosti


GRADSKO VIJEĆE U SRIJEDU, 30. OŽUJKA 2016. U 18 SATI

ZELJAK320

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski, Neven Pavelić, zakazao je 23. sjednicu Vijeća za srijedu, 30. ožujka 2016. godine, s početkom u 18 sati. Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici.

Na dnevnom redu  je prijedlog Odluke o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća i ostalih dokumenata iz sustava civilne zaštite – izvjestitelj DLS d.o.o. Rijeka, prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Novog Vinodolskog za 2015. godinu, prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Novog Vinodolskog za 2016. godinu i prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Novog Vinodolskog od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2019. godine.

Na dvevni red su uvrštene i sljedeće točke: prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu, prijedlog Izvješća o izvršenju građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu, prijeldog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima, prijedlog Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Novi Vinodolski, prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Novi Vinodolski u 2016. godini, Prethodna suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Narodnog muzeja i galerije te Imovinsko – pravni. Na dnevnom redu su predviđena i vijećnička pitanja i prijedlozi.

POZIV ZA 23. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA 30.03.2016.

Skip to content