Novosti


GRADSKOM VIJEĆU 15. SVIBNJA ODLUKA O IZMJENAMA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVOG VINODOLSKOG I ODLUKA O UPU MUROSKVA

Na dnevnom redu 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog, koju je predsjednik Vijeća Neven Pavelić zakazao za četvrtak, 15. svibnja 2014. u 18 sati, prijedlozi su Odluke o donošenju III. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski i Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Muroskva (UPU 31,IS2). Vijećnici će raspravljati i odlučivati o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2014. godinu, prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalnih objekata i uređaja za 2014. godinu i prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu.

Na dnevnom redu su i prijedlozi Odluke o davanju suglasnosti za upis založnog prava – hipoteke, Odluke o davanju suglasnosti na oročenje novčanih sredstava, Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Novi Vinodolski, Odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke. Vijeće će odlučivati o Prethodnoj suglasnosti na Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Fijolica te o Prijedlogu imenovanja sudaca porotnika Općinskog suda u Crikvenici i prijedlogu za razrješenje i imenovanje člana Vijeća za koncesijska odobrenja.

Nakon verifikacije zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća, predviđena su vijećnička pitanja i prijedlozi.

ZELJAK320

Skip to content