Novosti


GRADSKOM VIJEĆU PREDSTAVLJEN PROJEKT IZRADA STUDIJSKE I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE NOVI VINODOLSKI, CRIKVENICA I SELCE

P2030390

Na početku 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski, koja je održana 3. veljače 2016. godine, gradskim vijećnicima se obratio Velimir Piškulić, zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika od 23. siječnja 2016. godine. Gradonačelnik je rekao kada u gradu u kojem si se rodio, u kojem živiš, za koga živiš i koga voliš, u ovoj životnoj dobi postaneš gradonačelnik, što ga čini sretnim i ponosnim, da je to čast i zadovoljstvo, ali i jedna velika obaveza i još veća odgovornost. Rekao je kako su to dojmovi koje on kao gradonačelnik proživljava u ovih posljednjih desetak dana. Zahvalio se dosadašnjem gradonačelniku Olegu Butkoviću na suradnji te na svemu onome što je u ovih zadnjih 11 godina kao vodeći čovjek Grada učinio za Grad Novi Vinodolski, a učinio je jako puno i pokrenuo Grad u pozitivnom smjeru. U nastavku je rekao kako je u dva mandata bio zamjenik gradonačelnika te da će nastaviti s pozitivnim promjenama i da će Grad Novi Vinodolski u vrlo bliskoj budućnosti biti poželjan za život te poželjna i atraktivna turistička destinacija.

P2030386

 

Gradonačelnik Velimir Piškulić

 

– Vrata Grada i vrata mojeg ureda širom su otvorena te pozivam sve na suradnju, sve one dobronamjernike i sve koji žele, mogu i hoće, na bilo koji način pomoći našem gradu – dodao je dalje.

Velimir Piškulić je pozvao vijećnice i vijećnike da sjednice Vijeća protiču u pozitivnom ozračju, da bude puno diskusija, prijedloga i sugestija, neka bude i sukoba, ali sukoba u interesu Grada. Također je zamolio da sve to bude na  kulturnom, građanskom i civiliziranom nivou kakav ovaj Grad, koji je jedan od koljevki hrvatske kulture, zaslužuje, a na to nas, istaknuo je gradonačelnik,  obvezuje i od nas zahtijeva i ova Vijećnica gdje je davne 1288. godine potpisan Vinodolski zakon.

P2030387

Neven Pavelić, predsjednik Gradskog vijeća

 

Na Gradskom vijeću je prezentiran projekt Izrada studijske i projektne dokumentacije sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce. Uvodno su govorili Domagoj Kalanj, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje i Igor Uremović, direktor KTD Vodovoda Žrnovnica, a detaljniju prezentaciju i obrazloženje projekta dao je član zajednice ponuditelja Luka Jelić, direktor HIDROPROJEKLT – ING d.o.o.

P2030393

Luka Jelić

 

Igor Uremović je rekao da cijeli projekt aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce, čija je vrijednost investcije 37,5 milijuna eura, treba završiti 2018. godine.

P2030391

Igor Uremović

 

KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o., nositelj projekta, 31. siječnja 2015. godine potpisao Ugovor o sufinanciranju projekta “Izrada studijske i projektne dokumentacije za izgradnju vodokomunalne infrastrukture aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce s Ministarstvom poljoprivrede, Hrvatskim vodama i partnerima Gradom Novim Vinodolskim, Gradom Crikvenica i Murvica d.o.o. Vrijednost projekta iznosi 12.782.000 kuna, od čega 85 posto sufinancira Ministarstvo poljoprivrede, 10 posto Murvica d.o.o. i 5 posto KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. Projekt se sastoji od izrade studijsko – projektne dokumentacije te izrade aplikacijskog paketa, a rok za provedbu je 30. lipnja 2016. godine. Pristupilo se izradi studijske i projektne dokumentacije sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce, u sklopu koje je analizirano postojeće stanje odvodnje otpadnih voda i vodoopskrbe promatranog područja te je predviđena izgradnja dva samostalna uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, a lokacije za njihovu gradnju usvojene su u prostorno – planskoj dokumentaciji, za Grad Novi Vinodolski u Prostornom planu uređenja Grada Novi Vinodolski. U skladu sa zakonskim propisima stupnjem pročišćavanja (II. stupanj – biološki postupak) bit će primijenjivana tehnološka rješenja sa aktivnim biološkim muljem, od kojeg nastaje višak mulja, koji je potrebno obraditi na odgovarajući način u prvoj fazi prikupljanjem, zgušnjavanjem te dehidracijom mulja te u drugoj fazi sušenjem mulja, što će se odvijati na zajedničkom postojenju smještenom na lokaciji u Novom Vinodolskom.

P2030398

Vladimir Butković

 

Informacija o izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 2. stupnja pročišćavanja je primljena na znanje te je prihvaćen prijedlog da se primarno sušenje dobivenog mulja ( dehidracija oko 25 posto) obavlja na lokacijama svakog pojedinačnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (Novi Vinodolski, Crikvenica), a dosušivanje i eventualna daljnja obrada mulja (dosušivanje do maksimalo 85 posto) do konačnog zbrinjavanja obavlja na utvrđenoj lokaciji Novi Vinodolski. Kod glasovanja, oporbeni SDP je bio suzdržan.

Gradsko vijeće je donijelo Odluku o suosnivanju Lokalne akcijske grupe u raibarstvu – LAGUR-a, a obrazloženje je dala Suilvana Manestar voditeljica LAG-a Vinodol, koji je inicirao osnivanje LAGUR-a, čije područje obuhvaća šest lokalnih jednica, a  osnovni cilj je promicanje održivog razvoja u ribarstvu.

P2030389

Najviše rasprave na Gradskom vijeću bilo je o Analizi turističke sezone 2015. godine, za što je obrazloženje dao Vladimir Butković, direktor Turističkog ureda TZ Grada Novog Vinodolskog. Analiza je prije Gradskog vijeća prihvaćena na Turističkom vijeću i Skupštini Turističke zajednice Grada Novi Vinodolski. Butković je istaknuo da je turistička sezona 2015. bila izuzetno dobra. Kao jedan od značajnijih problema rekao je da Rivijera Novi Vinodolski nema dovoljno hotelskih kapaciteta, što onemogućuje veći dolazak hotelskih gostiju, za razliku od privatnog smještaja, čiji kapaciteti stalno rastu.

Mihael Jovanović, SDP, smatra da se treba više pozornosti dati projektima te da se trebaju iskoristiti svi resursi u poboljšanju turističke ponude. Antonija Mažuranić, HDZ, sugerira više prezentacije Novljanske rivijere kroz medije te bolju komunikaciju s kulturnim djelatnicima, a Marinko Buljat, HDZ, smatra da bi trebalo  razvijati i druge vidove turizma, primjerice sportski i zdravstveni  turizam te pomaknuti datume nekih manifestacija (karneval) kada je više gostiju na Rivijeri. Tonica Radić, SDP, misli da su Karnrval i Ružica Vinodola izgubili na kvaliteti te je pitala što se događa s Novim resortom. U raspravu se uključio i gradonačelnik Velimir Piškulić, koji je rekao kako voli ovakve dobronamjerne diskusije te da se puno stvari oko promidžbe i reklamiranja može popraviti i bez mnogo novca. Novom nedostaje 1100 kvalitetnih hotelskih kreveta i bez hotela nema turizma. Najavio je da će se ove godine  prvi put u suradnji s Udružnjem obrtnika organizirati Uskrsni doručak.

Gradsko vijeće usvojilo je Strategiju razvoja Grada Novi Vinodolski 2015. – 2020. koju je ukratko je obrazložila Sandra Ristić, voditeljica Odsjeka za projekte i EU fondove. Strategija je predstavljena Vijeću na jednoj od prethodnih sjednica.  

U sklopu Vijećničkih pitanja i prijedloga Tonica Radić, SDP, čestitala je na novoj dužnosti gradonačelniku Velimiru Piškuliću. U ime SDP-a traži da se toj stranci dade u Gradskom vijeću dužnost zamjenika predsjednika Gradskog vijeća te je pitala gdje je u proteklih jedanaest godina nestala iz planova Grada sportska dvorana i vatrogasni dom, a Mihael Jovanović, SDP, pitao je gradonačelnika je li zadovoljan stanjem u Gradu? Gradonačelnik Velimir Piškulić je odgovorio da je sedmu godinu bio zamjenik gradonačelnika, volonterski i da je upoznat sa svime u Gradu te da je učinjena zakonska primopredaja dužnosti između dosadašnjeg gradonačelnika Olega Butkovića, sada ministra u Vladi RH, i njega.    

 

 

Skip to content