Novosti


GRADSKOM VIJEĆU PREZENTIRAN NACRT STRATEGIJE RAZVOJA GRADA NOVI VINODLSKI 2015. – 2020.

Vijećnicima u Gradskom vijeću Grada Novi Vinodolski predstavljen je nacrt Strategije razvoja Grada Novi Vinodolski 2015. – 2020. na 19. sjednici koja je održana 5. listopada ove godine. Strategiju je predstavio Florijan Ćelić iz tvrtke Ideo Plan j.d.o.o. iz Pule, koja izrađuje strategiju, a prije toga nazočnima je Sandra Ristić, voditeljica Odsjeka za projekte i EU fondove dala osnovne informacije o koracima u postupku izrade Strategije.

VIJECE1

Izrada Stategije razvoja Grada podijeljena je u četiri faze – Ocjena stanja, Swot analiza, Definiranje vizije i strateških ciljeva i Prezentacija Strategije. Prezentacija Gradskom vijeću i građanima dio je četvrte faze izrade strateškog dokumenta, s ciljem informiranja javnosti i poticanja na sudjelovanje u razvoju lokalne zajednice. Do 16. listopada ove godine mogu se dostavljati primjedbe i prijedlozi građana u Odsjek za projekte i EU fondove.

VIJECE2

Strategijom se definiraju temeljni strateški dokumenti lokalne jednice – donosi viziju razvoja, donosi opće ciljeve, definiraju se prioriteti i usklađuju s dokumentima više razine. Vizija: Novi Vinodolski kao mjesto bogate povijesti, kulture, prirodnih ljepota, mjesto turizma, poljoprivrede i poduzetništva po načelima održivog razvoja koji žiteljima jamči visoku razinu kvalitete života.

VIJECE4

Ciljevi su povećanje konkurentnosti turizma, poljoprivrede i poduzetništva, razvoj koji je pametan, održiv i uključiv, visoka kvaliteta života i životnog standarda europskog prosjeka, povećanje prepoznatljvosti Novog Vinodolskog  kroz efikasno korištenje kulturne i prirodne baštine (povijest, tradicija, kultura) i jačanje fiskalnih kapaciteta Grada Novog Vinodolskog – naveo je Florijan Ćelić.

U kraćoj raspravi zamjenik gradonačelnika Velimir Piškulić rekao je da se tijekom života nagledao strategija, no da se ova strategija donosi ponajprije zbog korištenje europskih sredstava, ali da u njoj ne vidi konkretno o turizmu, a odgovorio je Florijan Ćelić da je to područje dobro obrađeno.

zoran1

Gradsko vijeće, kojim je predsjedavao Neven Pavelić, predsjednik Vijeća, prihvatilo je II. Izmjenu i dopunu Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2015. godinu, što je obrazložio Zoran Tomić, pročelnik Upravnog odjela za financije i javnu upravu. Proračun se smanjuje za 8,5 milijuna kuna, što se odnosi na planirane pomoći od države, i sada iznosi 31,2 milijuna kuna od planiranih 39,6 milijuna kuna. Prihvaćene su i II. Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu te Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna  koji je ostvaren u iznosu od 12,3 milijuna kuna.

Vijeće je prihvatilo o Odluku o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika iz radnog odnosa, prema Uputi Ministarstva uprave po kojoj su lokalne jednice dužne postupiti, a odnosi se na prava lokalnih dužnosnika.

VIJECE3

Prihvaćen je i Program rada Savjeta mladih Grada Novog Vinodolskog za 2016. godinu.

U sklopu Vijećničkih pitanja i prijedloga nije bilo rasprave.

Inače, ni na ovoj sjednici Gradskog vijeća nisu bili nazočni vijećnici oporbenog SDP-a.

 

 

 

Skip to content