Novosti


HRVATSKE AUTOCESTE: Oglas za otkup zemljišta (opća ponuda vlasnicima zemljišta)

U svrhu provođenja postupaka otkupa zemljišta (postupaka nepotpunog izvlaštenja), a u svrhu izgradnje autoceste A7 Križišće – Žuta Lokva, dionica: Selce – Novi Vinodolski od km 17+500,00 do km 25+144,552, za:

– Etapa 3., Faza II. – Hidrantska mreža tunela Zagori u k.o. Selce-Nova

– Etapa 3., Faza II. – Trasa energetskog i MM optičkog kabela u PEHD cijevima, Prometna signalizacija i niskonaponska podzemna mreža (Prometna signalizacija, pumpa, direktan spoj na postojeći SRO)

– Etapa 3., Faza II. – Niskonaponska podzemna mreža (prometna signalizacija, pumpa, direktan spoj na postojeći SRO)

Hrvatske autoceste d.d. objavljuju javni oglas odnosno opću ponudu vlasnicima zemljišta, i to kako slijedi:

OPĆA PONUDA za nekretnine označene kako sliiedi: 6824/1. 5824/3′ 6824/5 i 749111 sve u k.o. Selce-Nova

OPĆA PONUDA za nekretnine označene kako sliiedi: 6953,5959 i 5985 sve u k.o. Selce-Nova

OPĆA PONUDA za nekretnine označene kako sliiedi: 6824/1. 6824/3, 5824/5 i 7491l1 sve u k.o. SeIce-Nova 

Skip to content