Novosti


HRVATSKE AUTOCESTE: Oglasi za otkup zemljišta (opća ponuda vlasnicima zemljišta)

U svrhu provođenja postupka otkupa zemljišta odnosno uspostava prava služnosti (postupaka nepotpunog izvlaštenja), a u svrhu izgradnje A7 Križišće – Žuta Lokva, dionice Selce – Novi Vinodolski od km 17+500,00 do km 25+144,55 i to za:

  1. izmještanje EEN objekta nazivnog napona 20kV i 0,42 kV – Novi NN kabel čvor Novi – Spojna cesta – podvožnjak Povile radi uspostave prava služnosti na nekretninama u k.o. Ledenice
  2. izmještanje EEN objekta nazivnog napona 20kV i 0,42 kV –  DV 20(35) kV Crikvenica – Eko Selo Selce –  radi uspostave prava služnosti na nekretninama u k.o. Selce – Nova
  3. izmještanje EEN objekta nazivnog napona 20kV i 0,42 kV – Rekonstrukcija dvostrukog KBDV 20kV za TS Eko Selo Selce radi uspostave prava služnosti na nekretninama u k.o. Selce
  4. izmještanje DV35kV Vinodol – Novi radi uspostave prava služnosti na nekretninama u k.o. Novi
  5. izmještanje EEN objekta nazivnog napona 20kV i 0,42 kV – izmještanje DV 20(35) kV Novi – Žrnovnica – Novi KBDV 20(35) kV Novi – Žrnovnica radi uspostave prava služnosti na nekretninama u k.o. Novi

Hrvatske autoceste d.d. objavljuju javni oglas odnosno opću ponudu vlasnicima zemljišta, i to kako slijedi:

 

OGLAS – br. elab. 132-20 u k.o. Ledenice Novi NN čvor Novi-spojna cesta-podvožnjak Povile

OGLAS – br. elab. 133-20 u k.o. Selce Nova DV 20(35)Kv Crikvenica -Eko selo Selce

OGLAS – br. elab. 138-20 u k.o. Selce Rekonstrukcija KBDV 20kV za TS Eko selo Selce

OGLAS – br. elab. 139-20 u k.o. Novi Izmještanje DV 35kV Vinodol-Novi

OGLAS – br. elab. 141-20 u k.o. Novi – Novi KBDV 20(35) kV Novi-Žrnovnica

Skip to content