Novosti


Hrvatski zavod za zapošljavanje i u 2023. godini dodjeljuje poticaje za samozapošljavanje

Potpore su namijene nezaposlenim osobama koje su prijavljene u evidenciju HZZ-a za pokrivanje troškova osnivanja i početak poslovanja poslovnog subjekta.

Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za tri skupine korisnika, ovisno o NKD-u:

  1. Skupina – do 15.000,00 EUR (građevinarstvo i prerađivačka industrija – popravak i instaliranje strojeva i opreme; proizvodnja nakita, imitacije nakita i srodnih proizvoda, i dr.)
  2. Skupina – do 10.000,00 EUR (informacije i komunikacije, kao i prerađivačka industrija – proizvodnja prehrambenih proizvoda; proizvodnja piće; prerada drva i proizvoda od drva, i dr.)
  3. Skupina – do 7.000,00 EUR (trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala; prijevoz i skladištenje; djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane; administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti; umjetnost, zabava i rekreacija, i dr.)

Podnositeljima zahtjeva koji udovoljavaju kriterijima zelenog ili digitalnog radnog mjesta, a pripadaju prethodno nabrojenim djelatnostima, mogu se dodijeliti sljedeće potpore:

  1. Skupina – do 20.000,00 EUR
  2. Skupina – do 15.000,00 EUR
  3. Skupina – do 10.000,00 EUR.

Zahtjev se predaje putem online aplikacije najkasnije do 30.09.2023. godine ili do utroška osiguranih sredstava. Preduvjet za podnošenje zahtjeva je prijava putem NASA sustava e – građani.

Više informacija možete dobiti u Upravnom odjelu za razvoj i gospodarstvo na broj 051/554-367 I 051/554-355 i na linku https://mjere.hr/.

Skip to content