Novosti


I. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA ZA IMENOVANJE PROČELNIKA/ICA

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

Klasa: 112-01/15-10/2

Urbroj: 2107/02-05-15-3

Dana 03. ožujka 2015. godine

 I. IZVJEŠĆE  POVJERENSTVA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA    ZA IMENOVANJE PROČELNIKA/ICA

U UPRAVNA TIJELA GRADA NOVOG VINODOSKOG

                   Temeljem Zaključka Gradonačelnika Olega Butkovića, dipl.ing.,  od 09. veljače 2015. godine raspisan je Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ica u Upravna tijela Grada Novog Vinodolskog, a na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca, koji je objavljen u NN RH 18/15 od 18. veljače 2015. godine.

Podnesene su  prijave za imenovanje pročelnika/ice po Upravnim tijelima Grada Novog Vinodolskog kako slijedi:

·         Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti

1. Maja Pilepić, Korzo hrvatskih branitelja 44, 51250 Novi Vinodolski

    Prijava pravovremena i potpuna.

2. Darko Krpan, Cvjetni trg 6/4, 51512 Njivice

    Prijava pravovremena i potpuna.

 

·         Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje

1. Domagoj Kalanj, Nova ulica 7, 51250 Novi Vinodolski

    Prijava pravovremena i potpuna.

2. Davor Šamanić, Kralja Tomislava 91, 51512 Njivice

    Prijava pravovremena ali nepotpuna.

    Prijava je nepotpuna jer podnositelj u prijavi nije podnio:

     – elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO

     – potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, ugovor o radu, rješenje ili slično..iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo od najmanje 5 godina na poslovima tražene stručne spreme i struke

     – vlastoručno potpisana izjava podnositelja da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona

     prijava Davora Šamanića neće se razmatrati, te se isti ne smatra kandidatom prijavljenim na Javni natječaj.

·         Upravni odjel za financije i javnu nabavu

1. Zoran Tomić, Antona Mažuranića 44, 51250 Novi Vinodolski

Prijava pravovremena i potpuna.

 

Povjerenstvo utvrđuje da će se pismena provjera znanja sa navedenim kandidatima provesti dana 10. ožujka 2015. godine s početkom u 10.00 sati u Gradskoj vijećnici, a isti dan, će se s kandidatima, ako  za pismeni dio provjere znanja ostvare 50 % bodova, provesti intervju.

 

 POVJERENSTVO:

1. Vesna Mrzljak, predsjednik

2.      Dijana Knez, član

3. Tomislav Cvitković, član

 

I. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA ZA IMENOVANJE PROČELNIKA/ICA

 

********

 

 

 

II. IZVJEŠĆE  POVJERENSTVA ZA PROVEDBU  JAVNOG NATJEČAJA  O  RANG LISTI  ZA IMENOVANJE PROČELNIKA/ICA U UPRAVNA TIJELA GRADA NOVOG VINODOLSKOG

 

 POVJERENSTVO ZA PROVEDBU  JAVNOG NATJEČAJA

Klasa: 112-01/15-10/2

Urbroj: 2107/02-05-15-4

Novi Vinodolski, dana 10.  ožujak 2015. godine

                   Na temelju članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08 i 61/11) Povjerenstvo za provedbu natječaja donosi dana 10. ožujka 2015. godine

 II. IZVJEŠĆE  POVJERENSTVA ZA PROVEDBU  JAVNOG NATJEČAJA  O  RANG LISTI  ZA IMENOVANJE PROČELNIKA/ICA U UPRAVNA TIJELA GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Provedena   je prethodna provjere znanja i sposobnosti kandidata za radna mjesta pročelnika Upravnih tijela Grada Novog Vinodolskog, dana 10. ožujka 2015. s početkom u 10,00 sati  u Gradskoj vijećnici o čemu su kandidati bili obaviješteni putem web stranica Grada,  oglasne ploče Grada,  5 dana prije provjere  i to  kako slijedi:

·         Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti

1. Maja Pilepić, Korzo hrvatskih branitelja 44, 51250 Novi Vinodolski

Pismenoj provjeri znanja  pristupila je  kandidatkinja Maja Pilepić i ostvarila rezultate iznad 50% i pristupila intervjuu.

–  Maja Pilepić, završila je provjeru znanja i sposobnosti sa prosjekom bodova –  10 bodova u pismenom testu znanja  i intervju 10 bodova.

2. Darko Krpan, Cvjetni trg 6/4, 51512 Njivice

* Provjeri znanja i sposobnosti nije pristupio Darko Krpan te se smatra da je  povukao svoju prijavu na natječaj.

 

·         Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje

1. Domagoj Kalanj, Nova ulica 7, 51250 Novi Vinodolski

Pismenoj provjeri znanja  pristupio je kandidat Domagoj Kalanj i ostvario rezultate iznad 50% i pristupio intervjuu.

– Domagoj Kalanj, završio je provjeru znanja i sposobnosti sa prosjekom bodova – 10 bodova pismena provjera znanja i 10 bodova  intervju

·         Upravni odjel za financije i javnu nabavu

1. Zoran Tomić, Antona Mažuranića 44, 51250 Novi Vinodolski

Pismenoj provjeri znanja  pristupio je kandidat Zoran Tomić i ostvario rezultate iznad 50% i pristupio intervjuu.

–  Zoran Tomić, završio je provjeru znanja i sposobnosti sa prosjekom bodova – 10 bodova pismena provjera znanja i 10 bodova  intervju.

         Povjerenstvo utvrđuje rang listu kako slijedi :

·         Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti

 

1. Maja Pilepić, Korzo hrvatskih branitelja 44, 51250 Novi Vinodolski

·         Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti

 

1. Maja Pilepić, Korzo hrvatskih branitelja 44, 51250 Novi Vinodolski

·         Upravni odjel za financije i javnu nabavu

                        1. Zoran Tomić, Antona Mažuranića 44, 51250 Novi Vinodolski

i istu prosljeđuje gradonačelniku Grada Novog Vinodolskog Olegu Butkoviću, dipl.ing.,  na donošenje Rješenje o imenovanju i Rješenja o rasporedu .

 

                                                                                   POVJERENSTVO

 

1.      Vesna Mrzljak, predsjednik

2.      Dijana Knez, član

3. Tomislav Cvitković, član

 

II. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA O RANG LISTI ZA IMENOVANJE PROČELNIKA/ICA U UPRAVNA TIJELA GRADA NOVOG VINODOLSKOG
Skip to content