Novosti


I. Izvješće povjerenstva za provedbu Javnog natječaja za prijam u radni odnos: Viši referent za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

Klasa: 112-02/18-20/2

Urbroj: 2107/02-05-18-3

Novi Vinodolski, dana 30. travnja  2018. godine

 

I. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA ZA PRIJAM U RADNI ODNOS

 

Temeljem Odluke v.d. pročelnice UO za opće poslove i društvene djelatnosti, a uz suglasnost gradonačelnika, od 10. travnja 2018. godine raspisan je Javni natječaj za popunu radnog mjesta – Viši referent za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti  – 1 izvršitelj/ica u Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik pravne struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu, a na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca, koji je objavljen u NN RH  36/18 od 18. travnja 2018. godine.

Podneseno je pet  (5) prijava u roku i to:

  1. DINO STOŠIĆ, Antuna Mažuranića 62, Novi Vinodolski 51250

Prijava pravovremena i potpuna

  1. LORIANA LJUTIĆ, Slavka Jeličića 17, Selce 51266

Prijava pravovremena i potpuna

  1. MARTA BUTOLO KOŠAROŠ, Kotorska 52, Crikvenica 51260

Prijava pravovremena i potpuna

  1. SARA KOLAK, Tina Ujevića 1, Otočac 53220

Prijava pravovremena i potpuna

  1. MAJA CVITAN, Kundajevo 35, Kastav 51215

Prijava pravovremena, ali ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja (nema najmanje 1 godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima)

 

Povjerenstvo utvrđuje da će se pismena provjera znanja sa navedenim kandidatima od  točke 1 do točke  4  provesti dana 7. svibnja 2018. s početkom u 10.30 sati u Gradskoj vijećnici, a isti dan, će se s kandidatima, ako  za pismeni dio provjere znanja ostvare 50 % bodova, provesti intervju.

 POVJERENSTVO:

Maja Pilepić, predsjednik,v.r.

Vesna Mrzljak,član, v.r.

Tomislav Cvitković,član,v.r.

I. Izvješće – viši referent za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti
Skip to content