Novosti


I. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA ZA PRIJAM U RADNI ODNOS – VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

Klasa: 112-02/18-20/4

Urbroj: 2107/02-07-18-4

Novi Vinodolski, dana 8. studenog 2018. godine

 

I. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA ZA PRIJAM U RADNI ODNOS

 

Temeljem Odluke pročelnika UO za komunalni sustav i prostorno planiranje, a uz suglasnost gradonačelnika, od 19. listopada 2018. godine raspisan je Javni natječaj za popunu radnog mjesta – Viši stručni suradnik za prostorno uređenje i graditeljstvo – 1 izvršitelj/ica u Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje, magistar struke ili stručni specijalist građevinske struke, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu u MS OFFICE i AUTOCAD, a na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca, koji je objavljen u NN RH  94/18 od 24. listopada 2018. godine.

Podnesene su dvije (2) prijava u roku i to:

  1. DANIJEL BILOVIĆ, Kompolje 148, Otočac 53220
  • Prijava pravodobna i nepotpuna
  • Uz prijavu nije priložen dokaz o poznavanju rada na računalu u MS OFFICEU i AUTOCADU (preslike indexa o položenim kolegijima u sklopu kojih su se polagali programi MS OFFICE i AUTOCAD ili preslike potvrda o položenim informatičkim tečajevima i sl.)
  1. DARKA MACAN, Vinodolska 58, Klenovica 51252
  • Prijava pravovremena, potpuna i ispunjava formalne uvjete propisane natječajem

Povjerenstvo utvrđuje da će se pismena provjera znanja sa navedenim kandidatom pod točkom 2. provesti dana 16. studenog 2018. s početkom u 09.00 sati u Gradskoj vijećnici, a isti dan će se s kandidatom, ako  za pismeni dio provjere znanja ostvari najmanje 50 % bodova, provesti intervju.

 

 POVJERENSTVO:

Dijana Knez, predsjednik,v.r.

Domagoj Kalanj,član, v.r.

Tomislav Cvitković,član,v.r.

I. Izvješće
Skip to content