Novosti


I. Izvješće povjerenstva za provedbu Javnog natječaja za prijam u radni odnos: Viši stručni suradnik za protokol i društvene djelatnosti

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

Klasa: 112-02/18-20/3

Urbroj: 2107/02-05-18-2

Novi Vinodolski, dana 30. travnja  2018. godine

 

I. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA ZA PRIJAM U RADNI ODNOS

 

Temeljem Odluke v.d. pročelnice UO za opće poslove i društvene djelatnosti, a uz suglasnost gradonačelnika, od 10. travnja 2018. godine raspisan je Javni natječaj za popunu radnog mjesta – Viši stručni suradnik za protokol i društvene djelatnosti – 1 izvršitelj/ica u Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu, a na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca, koji je objavljen u NN RH  36/18 od 18. travnja 2018. godine.

Podneseno su dvije (2) prijave u roku i to:

  1. ANDRIANA LEKAJ ŠOSTARIĆ, Građanske škole 1, Novi Vinodolski 51250

Prijava pravovremena i potpuna

  1. GORDAN TOT, Augusta Šenoe 6, Novi Vinodolski 51250

Prijava pravovremena i potpuna

 

Povjerenstvo utvrđuje da će se pismena provjera znanja sa navedenim kandidatima iz točke 1 i 2  provesti dana 07. svibnja 2018. s početkom u 09.00 sati u Gradskoj vijećnici, a isti dan, će se s kandidatima, ako  za pismeni dio provjere znanja ostvare 50 % bodova, provesti intervju.

 

 POVJERENSTVO:

Maja Pilepić, predsjednik,v.r.

Vesna Mrzljak,član, v.r.

Tomislav Cvitković,član,v.r.

I. Izvješće – viši stručni suradnik
Skip to content