Novosti


I. Izvješće Povjerenstva za provedbu oglasa: Administrativni referent/tajnik

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

Klasa: 112-03/18-30/4

Urbroj: 2107/02-05-19-4

Novi Vinodolski, dana 22. siječnja 2019. godine

 

I. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU OGLASA ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO

 

Temeljem Odluke v.d. pročelnika UO za opće poslove i društvene djelatnosti, a uz suglasnost gradonačelnika, od 7. siječnja 2019. godine raspisan je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Grad Novi Vinodolski na radna mjesto – administrativni referent – tajnik, u Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti na određeno vrijeme na šest mjeseci – 1 izvršitelj m/ž- uz obvezni probni rad od dva mjeseca, a zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao, koji je objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Grada dana 8. siječnja 2019. godine.

Podnesene su tri (3) prijave u roku i to:

  1. D. P. D. (Korišteni inicijali imena i prezimena kandidata/kinje)
  • Prijava pravovremena, potpuna i ispunjava formalne uvjete propisane oglasom
  1. SANDRA NIŽETIĆ, Kralja Zvonimira 21, Novi Vinodolski 51250
  • Prijava pravovremena, potpuna i ispunjava formalne uvjete propisane oglasom
  1. ELEONORA BRENC, Ivana Gorana Kovačića 168, Ravna Gora 51314
  • Prijava pravovremena i nepotpuna

–   Uz prijavu nije priloženo sljedeće: svjedodžba kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim oglasom, dokaz o ukupnom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od jedne godine koje se dokazuje (elektronički zapis, odnosno potvrda iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i preslika ugovora ili rješenja o rasporedu ili potvrda poslodavca koja sadrži vrste poslova koji su se obavljali i vremenski periodi)

 

Povjerenstvo utvrđuje da će se pismena provjera znanja sa navedenim kandidatima pod točkama 1. i 2. provesti dana 28. siječnja 2019. s početkom u 09.00 sati u Gradskoj vijećnici, a isti dan će se s kandidatima, ako za pismeni dio provjere znanja ostvare najmanje 50 % bodova, provesti intervju.

 POVJERENSTVO:

  1. Dijana Knez, predsjednik,v.r.
  2. Tomislav Cvitković,član, v.r.
  3. Dino Stošić, član,v.r.

 

I. Izvješće Povjerenstva
Skip to content