Novosti


I. Izvješće Povjerenstva za provedbu oglasa: Viši stručni suradnik za protokol i društvene djelatnosti

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

Klasa: 112-03/18-30/3

Urbroj: 2107/02-05-19-4

Novi Vinodolski, dana 22. siječnja 2019. godine

 

I. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU OGLASA ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO

 

Temeljem Odluke v.d. pročelnika UO za opće poslove i društvene djelatnosti, a uz suglasnost gradonačelnika, od 7. siječnja 2019. godine raspisan je oglas za prijam u službu  za radno mjesto – viši stručni suradnik za protokol i društvene djelatnosti – u Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme uz obvezni probni rad od dva mjeseca, a  zbog zamjene duže vrijeme odsutne službenice – do povratka odsutne službenice s rodiljnog dopusta, koji je objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Grada dana 8. siječnja 2019. godine.

Podnesene su dvije (2) prijave u roku i to:

  1. A. B. B. (Korišteni inicijali imena i prezimena kandidata/kinje)
  • Prijava pravovremena, potpuna i ispunjava formalne uvjete propisane oglasom
  1. IVANA ŠOJAT CVITKOVIĆ, Ribarska 18, Klenovica 51252
  • Prijava pravovremena, potpuna i ispunjava formalne uvjete propisane oglasom

 

Povjerenstvo utvrđuje da će se pismena provjera znanja sa kandidatima pod točkom 1. i 2. provesti dana 28. siječnja 2019. s početkom u 8.00 sati u Gradskoj vijećnici, a isti dan će se s kandidatima, ako za pismeni dio provjere znanja ostvare najmanje 50 % bodova, provesti intervju.

POVJERENSTVO:

  1. Dijana Knez, predsjednik,v.r.
  2. Tomislav Cvitković,član, v.r.
  3. Dino Stošić, član,v.r.

 

I. Izvješće Povjerenstva za provedbu oglasa
Skip to content