Novosti


I. Izvješće Povjerenstva za provedbu Oglasa za prijam u radni odnos na određeno – pomoćni komunalni redar

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

Klasa: 112-03/17-30/1

Urbroj: 2107/02-05-17-4

Dana 07. travnja 2017.godine

                

I. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU OGLASA  ZA  PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO

Dana 28. ožujka 2017. godine objavljen je Oglas  na  Zavodu za zapošljavanje Crikvenica za prijam u službu  – 1 izvršitelj na određeno vrijeme na šest mjeseci zbog privremenog povećanja opsega poslova– referent – pomoćni komunalni redar, srednja stručna sprema, upravne, tehničke, ekonomske struke ili druge struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Oglas je bio otvoren do 05. travnja 2017.godine te su u roku zaprimljene 2 prijave na Oglas i to:

  1. Sara Juretić, Rijeka, Lukovići 22
  • Prijava pravovremena i potpuna
  1. Franjo Topolovec, Novi Vinodolski, Šenoina 23
  • Prijava pravovremena i potpuna

 Povjerenstvo utvrđuje da će se pismena provjera znanja sa navedenim kandidatima iz točke 1. i 2.  provesti dana 13. travnja 2017.godine s početkom u 09.00 sati u Gradskoj vijećnici, a isti dan, će se s kandidatima, ako  za pismeni dio provjere znanja ostvare 50 % bodova, provesti intervju.

    POVJERENSTVO

Maja Pilepić, v.r. , predsjednik

Vesna Mrzljak, v.r., član

Tomislav Cvitković, v.r., član

 

I. Izvjesce Povjerenstva o Oglasu za komunalnog redara 2017
Skip to content