Novosti


I. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU OGLASA ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO – Referent/ica za komunalnu naknadu i spomeničku rentu – Administrativni/a referent/ica

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

 

Klasa:   112-03/16-30/3

Urbroj: 2107/02-05-16-3

Dana 02. studenog 2016. godine

 

 I. IZVJEŠĆE  POVJERENSTVA ZA PROVEDBU OGLASA  ZA  PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO

 

Dana 18. listopada 2016. godine objavljen je Oglas  na  Zavodu za zapošljavanje Crikvenica te na web stranicama Grada te dana 19. listopada 2016. godine Ispravak Oglasa za prijam u službu : 

1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme na šest mjeseci, a zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao, uz obvezni probni rad  od dva mjeseca – referent za komunalnu naknadu i spomeničku rentu – srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili druge struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme na šest mjeseci, a zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao, uz obvezni probni rad  od dva mjeseca – administrativni referent  – srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili društvene struke ili općeg smjera gimnazija, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Oglas je bio otvoren do 27. listopada 2016. godine.

 

1. Za radno mjesto – referent za komunalnu naknadu i spomeničku rentu – je u roku zaprimljeno 9 prijava na Oglas i to:

 

1. Dunja Kranjac Gregorović, Petra Jurčića 4, Rijeka

Prijava pravovremena i uredna

2. Goran Miličić, Škurinjska cesta 21, Rijeka

Prijava pravovremena i uredna

3. Marinko Smokrović, Braće Baćić 7, Rijeka 

Prijava pravovremena i uredna

4. Zoran Lenac, Kralja Zvonimira 97, Novi Vinodolski

Prijava pravovremena i uredna

5. Valentina Magdić, Vijenac Ive Marinkovića, Ogulin

Prijava pravovremena i uredna

6. Katarina Rubčić, Istarska 24, Novi Vinodolski

Prijava pravovremena i uredna

7. Maria Butković, Milana Butkovića 18, Povile

Prijava pravovremena i neuredna

8. Barbara Sparožić, Martina Kontuša 12, Rijeka

Prijava pravovremena i neuredna

9. Milica Pavelić, Marka Marulića 10, Crikvenica 

Prijava pravovremena i neuredna

 

 

Prijave od 7. do 9. su neuredne jer podnositelji u prijavi nisu podnijeli slijedeće priloge:

Maria Butković, Milana Butkovića 18, Povile – vlastoručno potpisano izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke  iz članka 15. i 16. ZSN (izjavu nije potrebno ovjeravati)

Barbara Sparožić, Martina Kontuša 12, Rijeka – vlastoručno potpisano izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke  iz članka 15. i 16. ZSN (izjavu nije potrebno ovjeravati)

–      Milica Pavelić, Marka Marulića 10, Crikvenica – presliku ugovora ili rješenja o rasporedu ili potvrdu poslodavca (sadrži vrste poslova koji su se obavljali i vremenski periodi)

 

 Gore navedene neuredne prijave neće se razmatrati, te se isti ne smatraju  kandidatima prijavljenim na Oglas.

 

Povjerenstvo utvrđuje da će se pismena provjera znanja sa  kandidatima: 

 

1. Dunja Kranjac Gregorović, Petra Jurčića 4, Rijeka

2. Goran Miličić, Škurinjska cesta 21, Rijeka

3. Marinko Smokrović, Braće Baćić 7, Rijeka 

4. Zoran Lenac, Kralja Zvonimira 97, Novi Vinodolski

5. Valentina Magdić, Vijenac Ive Marinkovića, Ogulin

6. Katarina Rubčić, Istarska 24, Novi Vinodolski

 

 

 provesti dana 09. studenog 2016. s početkom u 08.00 sati u Gradskoj vijećnici, a isti dan, će se s kandidatima, ako  za pismeni dio provjere znanja ostvare najmanje 50 % bodova, provesti intervju.

 

2. Za radno mjesto – administrativni referent – je u roku zaprimljeno 12 prijava na Oglas i to:

 

1. Dunja Kranjac Gregorović, Petra Jurčića 4, Rijeka

Prijava pravovremena i uredna

2. Goran Miličić, Škurinjska cesta 21, Rijeka

Prijava pravovremena i uredna

3. Neven Rubčić, Prilaz Prisika 1, Novi Vinodolski

Prijava pravovremena i uredna

4. Mila Dovođa, Šojska 27 F, Kostrena

Prijava pravovremena i uredna

5. Valentina Magdić, Vijenac Ive Marinkovića, Ogulin

Prijava pravovremena i uredna

6. Katarina Rubčić, Istarska 24, Novi Vinodolski

Prijava pravovremena i uredna

7. Vanesa Šepić, Mihovilići 11, Rijeka

Prijava pravovremena i uredna

8. Dino Stošić, Antuna Mažuranića 62, Novi Vinodolski

Prijava pravovremena i uredna

9. Maria Butković, Milana Butkovića 18, Povile

Prijava pravovremena i neuredna

10. Barbara Sparožić, Martina Kontuša 12, Rijeka

Prijava pravovremena i neuredna

11. Milica Pavelić, Marka Marulića 10, Crikvenica 

Prijava pravovremena i neuredna

12. Josip Artuković, Dolinci 25, Grižane

Prijava ne ispunjava formalne uvjete iz Oglasa

 

Prijave od 9. do 12. su neuredne (odnosno ne ispunjava formalne uvjete iz Oglasa) jer podnositelji u prijavi nisu podnijeli slijedeće priloge:

Maria Butković, Milana Butkovića 18, Povile – vlastoručno potpisano izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke  iz članka 15. i 16. ZSN (izjavu nije potrebno ovjeravati)

Barbara Sparožić, Martina Kontuša 12, Rijeka – vlastoručno potpisano izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke  iz članka 15. i 16. ZSN (izjavu nije potrebno ovjeravati)

–      Milica Pavelić, Marka Marulića 10, Crikvenica – presliku ugovora ili rješenja o rasporedu ili potvrdu poslodavca (sadrži vrste poslova koji su se obavljali i vremenski periodi)

–       Josip Artuković, Dolinci 25, Grižane – ne ispunjava formalne uvjete iz Oglasa iz razloga što prijava nije podnesena na način određen u Oglasu, a i prijava je neuredna odnosno ne sadrži svu potrebnu dokumentaciju

 

Gore navedene neuredne prijave neće se razmatrati, te se isti ne smatraju  kandidatima prijavljenim na Oglas.

 

Povjerenstvo utvrđuje da će se pismena provjera znanja sa  kandidatima: 

 

1. Dunja Kranjac Gregorović, Petra Jurčića 4, Rijeka

2. Goran Miličić, Škurinjska cesta 21, Rijeka

3. Neven Rubčić, Prilaz Prisika 1, Novi Vinodolski

4. Mila Dovođa, Šojska 27 F, Kostrena

5. Valentina Magdić, Vijenac Ive Marinkovića, Ogulin

6. Katarina Rubčić, Istarska 24, Novi Vinodolski

7. Vanesa Šepić, Mihovilići 11, Rijeka

8. Dino Stošić, Antuna Mažuranića 62, Novi Vinodolski

 

provesti dana 09. studenog 2016. s početkom u 12.00 sati u Gradskoj vijećnici, a isti dan, će se s kandidatima, ako  za pismeni dio provjere znanja ostvare najmanje 50 % bodova, provesti intervju.

 

 

POVJERENSTVO:

                                                                         

1.Maja Pilepić, predsjednik, v.r.

 

2. Vesna Mrzljak, član, v.r.

 

3.  Tomislav Cvitković, član, v.r.

 

I. Izvješće – Oglas
Skip to content