Novosti


II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Novi Vinodoolski za 2011. godinu

Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 24. sjednici održanoj 28. prosinca 2011,. godine donijelo je II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2011. godinu. Izmjene proračuna mogu se vidjeti ovdje:

Uvjeti Natječaja, sadržaj ponude i lokacije koje se nude u zakup za postavljanje pokretnih naprava i kiosaka pogledajte u tekstu Natječaja koji je priložen u obliku Word dokumenta i u PDF obliku.

Skip to content