Novosti


II. Izvješće povjerenstva za provedbu javnog natječaja o rang listi za prijam u radni odnos: viši referent za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Klasa: 112-02/18-20/2

Urbroj: 2107/02-05-18-4

Novi Vinodolski, dana 07. svibnja 2018. godine

 

Na temelju članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11 i 4/18) Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja donosi dana 07. svibnja 2018. Godine

 

 II. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA  O  RANG LISTI  ZA PRIJAM U RADNI ODNOS

 

Provedena   je prethodna provjere znanja kandidata za radno mjesto – VIŠI REFERENT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI, dana 07. svibnja 2018. godine  s početkom u 10,30 sati  u Gradskoj vijećnici o čemu su kandidati bili obaviješteni putem web stranica Grada,  oglasne ploče Grada,  5 dana prije provjere  i to slijedeći kandidati:

 1. DINO STOŠIĆ, Antuna Mažuranića 62, Novi Vinodolski 51250
 2. LORIANA LJUTIĆ, Slavka Jeličića 17, Selce 51266
 3. MARTA BUTOLO KOŠAROŠ, Kotorska 52, Crikvenica 51260
 4. SARA KOLAK, Tina Ujevića 1, Otočac 53220

Pismenoj provjeri znanja pristupio je:

                DINO STOŠIĆ,  Antuna Mažuranića 62, Novi Vinodolski 51250

Provjeri znanja i sposobnosti nisu  pristupili:

 1. LORIANA LJUTIĆ, Slavka Jeličića 17,  Selce 51266
 2. MARTA BUTOLO KOŠAROŠ, Kotorska 52, Crikvenica 51260
 3. SARA KOLAK, Tina Ujevića 1, Otočac 53220

te se smatra da su  povukli svoju prijavu na javni natječaj.

U pismenoj provjeri znanja  kandidat  Dino Stošić  ostvario je rezultat iznad 50% te pristupio intervjuu.  Ostvario je slijedeće bodove:

 • Dino Stošić, A. Mažuranića 62, Novi Vinodolski – pismena provjera  9,1 bodova i intervju 9,2 boda

 

Povjerenstvo utvrđuje rang listu kako slijedi :

 1. Dino Stošić, A. Mažuranića 62,  Novi Vinodolski – ukupno bodova 18,3 i istu prosljeđuje v.d. pročelnici Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti  na donošenje Rješenja o prijamu i Rješenja o rasporedu .

 

POVJERENSTVO

 1. Maja Pilepić, predsjednik,
 2. Vesna Mrzljak, član,
 3. Tomislav Cvitković, član.

 

II. Izvješće povjerenstva
Skip to content