Novosti


II. Izvješće povjerenstva za provedbu javnog natječaja o rang listi za prijam u radni odnos – viši stručni suradnik za protokol i društvene djelatnosti

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Klasa: 112-02/18-20/3

Urbroj: 2107/02-05-18-3

Novi Vinodolski, dana 07. svibnja 2018. godine

Na temelju članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11 i 4/18) Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja donosi dana 07. svibnja 2018. godine

 

II. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA  O  RANG LISTI  ZA PRIJAM U RADNI ODNOS

 

Provedena   je prethodna provjere znanja kandidata za radno mjesto – VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA ZA PROTOKOL I DRUŠTVENE DJELATNOSTI, dana 07. svibnja 2018. godine  s početkom u 9,00 sati  u Gradskoj vijećnici o čemu su kandidati bili obaviješteni putem web stranica Grada,  oglasne ploče Grada,  5 dana prije provjere  i to slijedeći kandidati:

  1. ANDRIANA LEKAJ ŠOSTARIĆ, Građanske škole 1, Novi Vinodolski 51250
  2. GORDAN TOT, Augusta Šenoe 6, Novi Vinodolski 51250

Pismenoj provjeri znanja pristupila je:

              ANDRIANA LEKAJ ŠOSTARIĆ, Građanske škole 1, Novi Vinodolski 51250

Provjeri znanja i sposobnosti nije  pristupio:

              GORDAN TOT, Augusta Šenoe 6, Novi Vinodolski 51250

te se smatra da je  povukao svoju prijavu na javni natječaj.

U pismenoj provjeri znanja  kandidatkinja Andriana Lekaj Šostarić  ostvarila je rezultat iznad 50% te pristupila intervjuu.  Ostvarila je slijedeće bodove:

  • Andriana Lekaj Šostarić, Građanske škole 1, Novi Vinodolski– pismena provjera  9,6 bodova i intervju 9,4 boda

 

          Povjerenstvo utvrđuje rang listu kako slijedi :

  1. Andriana Lekaj Šostarić, Građanske škole 1,  Novi Vinodolski – ukupno bodova 19 bodova

i istu prosljeđuje v.d. pročelnici Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti  na donošenje Rješenja o prijamu i Rješenja o rasporedu .

 

POVJERENSTVO

  1.  Maja Pilepić, predsjednik,
  2. Vesna Mrzljak, član,
  3. Tomislav Cvitković, član.

 

II. Izvješće povjerenstva
Skip to content