Novosti


II. Izvješće Povjerenstva za provedbu javnog natječaja: Viši stručni suradnik za prostorno uređenje i graditeljstvo

Klasa: 112-02/18-20/4

Urbroj: 2107/02-07-18-7

Novi Vinodolski, dana 19. studenog 2018. godine

Na temelju članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11 i 4/18) Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja donosi dana 19. studenog 2018. godine

 

II. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA  O  RANG LISTI  ZA PRIJAM U RADNI ODNOS

 

Provedena je prethodna provjere znanja kandidata za radno mjesto – VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO, dana 16. studenog 2018. godine  s početkom u 9,00 sati  u Gradskoj vijećnici o čemu je kandidat bio obaviješten putem web stranica Grada te oglasne ploče Grada, 5 dana prije provjere  i to slijedeća kandidatkinja:

DARKA MACAN, Vinodolska 58, Klenovica 51252

Pismenoj provjeri znanja pristupila je:

DARKA MACAN, Vinodolska 58, Klenovica 51252

U pismenoj provjeri znanja  kandidatkinja DARKA MACAN ostvarila je rezultat iznad 50% te pristupila intervjuu. 

Ostvarila je slijedeće bodove:

  • DARKA MACAN, Vinodolska 58, Klenovica 51252 – pismena provjera 8,2 bodova i intervju 9,5 bodova

Povjerenstvo utvrđuje rang listu kako slijedi :

  1. DARKA MACAN, Vinodolska 58, Klenovica 51252 – ukupno bodova 17,7

i istu prosljeđuje pročelniku Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje  na donošenje Rješenja o prijmu i Rješenja o rasporedu.

          POVJERENSTVO

  1. Dijana Knez, predsjednik,
  2. Domagoj Kalanj, član,
  3. Tomislav Cvitković, član.

II. Izvješće

Skip to content