Novosti


II. Izvješće povjerenstva za provedbu Oglasa – komunalni redar

Klasa: 112-03/19-30/1

Urbroj: 2107/02-07-19-6

Novi Vinodolski, dana 9. travnja 2019. godine

Na temelju članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11 i 4/18) Povjerenstvo za provedbu oglasa donosi dana 9. travnja 2019. godine

II. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU OGLASA  ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO

Provedena je prethodna provjera znanja kandidata za radno mjesto – referent-komunalni redar, dana 9. travnja 2019. godine  s početkom u 9,00 sati  u Gradskoj vijećnici o čemu je kandidat bio obaviješten putem web stranica Grada, 5 dana prije provjere  i to sljedeći kandidat:

      FRANJO TOPOLOVEC, Šenoina 23, 51250 Novi Vinodolski

Pismenoj provjeri znanja pristupio je:

      FRANJO TOPOLOVEC, Šenoina 23, 51250 Novi Vinodolski  

U pismenoj provjeri znanja  kandidatkinja FRANJO TOPOLOVEC ostvario je rezultat iznad 50% te pristupio intervjuu. 

Ostvario je slijedeće bodove:

  • FRANJO TOPOLOVEC, Šenoina 23, 51250 Novi Vinodolski – pismena provjera 9,2 bodova i intervju 6,8  bodova

Povjerenstvo utvrđuje rang listu kako slijedi :

  1. FRANJO TOPOLOVEC, Šenoina 23, 51250 Novi Vinodolski – ukupno bodova: 16,

i istu prosljeđuje pročelniku Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje na donošenje Rješenja o prijmu i Rješenja o rasporedu.                                                      

 POVJERENSTVO

  1. Dijana Knez, predsjednik,
  2. Tomislav Cvitković, član,
  3. Domagoj Kalanj, član.
II. Izvješće Povjerenstva
Skip to content