Novosti


II. Izvješće Povjerenstva za provedbu Oglasa o rang listi za prijam u radni odnos

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

Klasa: 112-03/17-30/1

Urbroj: 2107/02-05-17-5

Novi Vinodolski, dana 13. travnja 2017. godine

 

Na temelju članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08 i 61/11) Povjerenstvo za provedbu Oglasa donosi dana 13. travnja 2017. godine

 

II. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU OGLASA  O  RANG LISTI  ZA PRIJAM U RADNI ODNOS

 

Provedena   je prethodna provjera znanja kandidata za radno mjesto – referent – pomoćni komunalni redar na određeno vrijeme, dana 13. travnja 2017. s početkom u 09,00 sati  u Gradskoj vijećnici o čemu su kandidati bili obaviješteni putem web stranice Grada,  oglasne ploče Grada,  5 dana prije provjere  i to slijedeći kandidati:

  1. Sara Juretić, Rijeka, Lukovići 22
  2. Franjo Topolovec, Novi Vinodolski, Šenoina 23,

Pismenoj provjeri znanja  pristupio je Franjo Topolovec i ostvario rezultate iznad 50% te pristupio  intervjuu:

–  FRANJO TOPOLOVEC, pismena provjera sa 9,9 bodova i intervju 8,8 bodova.

* Provjeri znanja i sposobnosti nije pristupila Sara Juretić iz Rijeke, Lukovići 22 te se smatra da je  povukla svoju prijavu na Oglas.

 

Povjerenstvo utvrđuje rang listu kako slijedi :

  1. Franjo Topolovec, Šenoina 23, Novi Vinodolski

i istu prosljeđuje pročelniku Upravnog odjela na donošenje Rješenje o prijamu i Rješenja o rasporedu .

 

POVJERENSTVO

Maja Pilepić, predsjednik, v.r.

Vesna Mrzljak, član, v.r.

Tomislav Cvitković, član, v.r.

 

II. Izvješće – Oglas
Skip to content