Novosti


II. Izvješće Povjerenstva za provedbu oglasa: Viši stručni suradnik za protokol i društvene djelatnosti

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

Klasa: 112-03/18-30/3

Urbroj: 2107/02-05-19-5

Novi Vinodolski, dana 29. siječnja 2019. godine

Na temelju članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11 i 4/18) Povjerenstvo za provedbu oglasa donosi dana 29. siječnja 2019. godine

II. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU OGLASA  ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO

Provedena je prethodna provjera znanja kandidata za radno mjesto – viši stručni suradnik za protokol i društvene djelatnosti, dana 28. siječnja 2019. godine  s početkom u 9,00 sati  u Gradskoj vijećnici o čemu su kandidati bili obaviješteni putem web stranica Grada, 5 dana prije provjere  i to sljedeći kandidati:

 1. A. B. B. (Korišteni inicijali imena i prezimena kandidata/kinje)
 2. IVANA ŠOJAT CVITKOVIĆ, Ribarska 18, Klenovica 51252

Pismenoj provjeri znanja pristupile su:

 1. A. B. B. (Korišteni inicijali imena i prezimena kandidata/kinje)
 1. IVANA ŠOJAT CVITKOVIĆ, Ribarska 18, Klenovica 51252

U pismenoj provjeri znanja kandidati:

– A. B. B. (Korišteni inicijali imena i prezimena kandidata/kinje) i

– IVANA ŠOJAT CVITKOVIĆ, Ribarska 18, Klenovica 51252

ostvarili su rezultat iznad 50% te pristupili intervjuu. 

Kandidati su ostvarili sljedeće bodove:

 • A. B. B. (Korišteni inicijali imena i prezimena kandidata/kinje) – pismena provjera 6,9 bodova i intervju 9,4 bodova
 • IVANA ŠOJAT CVITKOVIĆ, Ribarska 18, Klenovica 51252 – pismena provjera 8,3 i intervju 9 bodova

Povjerenstvo utvrđuje rang listu kako slijedi :

 1. IVANA ŠOJAT CVITKOVIĆ, Ribarska 18, Klenovica 51252 – ukupno 17,3 bodova
 2. A. B. B. (Korišteni inicijali imena i prezimena kandidata/kinje) – ukupno 16,3 bodova

i istu prosljeđuje pročelniku Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti na donošenje Rješenja o prijmu i Rješenja o rasporedu .

            POVJERENSTVO

 1. Dijana Knez, predsjednik,
 2. Tomislav Cvitković, član,
 3.    Dino Stošić, član.

 

II. Izvješće Povjerenstva o provedbi oglasa – rang lista
Skip to content