Novosti


II. Izvješće Povjerenstva za provedbu oglasa za prijam u radni odnos na određeno – rang lista

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

Klasa: 112-03/20-30/1

Urbroj: 2107/02-07-21-14

Novi Vinodolski, dana 7. srpnja 2021. godine

 

Na temelju članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) Povjerenstvo za provedbu oglasa donosi dana 7. srpnja 2021. godine

II. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU OGLASA  ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO

Provedena je prethodna provjera znanja kandidata za radno mjesto – referent-komunalni redar, dana 7. srpnja 2021. godine  s početkom u 8,00 sati  u Gradskoj vijećnici o čemu je kandidat bio obaviješten putem web stranica Grada, 5 dana prije provjere  i to sljedeći kandidat:

  1. FRANJO TOPOLOVEC, Šenoina 23, 51250 Novi Vinodolski

Pismenoj provjeri znanja pristupio je:

  1. FRANJO TOPOLOVEC, Šenoina 23, 51250 Novi Vinodolski

U pismenoj provjeri znanja  kandidat FRANJO TOPOLOVEC ostvario je rezultat iznad 50%, te pristupio intervjuu. 

 Kandidat je ostvario sljedeće bodove:

  • FRANJO TOPOLOVEC, Šenoina 23, 51250 Novi Vinodolski – pismena provjera 9,26 bodova i intervju 8 bodova

Povjerenstvo utvrđuje rang listu kako slijedi :

  1. FRANJO TOPOLOVEC, Šenoina 23, 51250 Novi Vinodolski – ukupno bodova: 17,26,

 i istu prosljeđuje pročelniku Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje na donošenje Rješenja o prijmu i Rješenja o rasporedu.

                                                           

 POVJERENSTVO

  1. Dijana Knez, predsjednik, v.r.
  2. Maja Stošić, član, v.r.
  3. Domagoj Kalanj, član, v.r.
Skip to content