Novosti


INICIJATIVA U SABORU ZA UVRŠTENJE GRADA NOVOG VINODOLSKOG U BRDSKO – PLANINSKO PODRUČJE

Grad Novi Vinodolski inicirao je u Hrvatskom saboru dopunu Zakona o brdsko – planinskim područjima, kako bi se Grad Novi Vinodolski uvrstio u brdsko – planinska područja, budući da ima uvjete, odnosno po jednom četvornom kilometru manje od 20 stanovnika. Procedura u Saboru i Vladi je u tijeku i nadamo se da ćemo dobiti status brdsko – planinskog područja – rekao je gradonačelnik Novog Vinodolskog Oleg Butković na sjednici Gradskog vijeća, u sklopu izvješća o radu gradonačelnika za prvih šest mjeseci ove godine. Naime, po podacima Hrvatskog zavoda za statistiku po popisu stanovništva provedenom 2011. godine Grad Novi Vinodolski ima ukupno 5.131 stanovnika te u odnosu na površinu od 261,33 kvadratna kilometra, gustoća naseljenosti iznosi 19,63 stanovnika po četvornom kilometru, čime  ispunjava uvjete za uvrštenje u brdsko – planinska područja. Grad Novi Vinodolski je jedinica lokalne samouprave koja se svojim teritorijem proteže se uz morsku obalu te se s više od 50 posto površine nalazi u brdsko – planinskom području.

gv1

 

Svojim prijedlogom Grad Novi Vinodolski traži od Hrvatskog sabora  da se provede postupak dopune Zakona o brdsko – planinskim područjima na način da se dopuni članak 3. Zakona i da se iza grada „Lepoglava“ unese „Novi Vinodolski. Dopunom toga članka Zakona Grad  Novi Vinodolski ostvarivao bi sva prava koja ostvaruju jedinice lokalne samouprave koje su uvrštene u brdsko – planinska područja počevši od 1. siječnja 2012. godine – rekao je gradonačelnik Oleg Butković. 

U sklopu izvješća, gradonačelnik je obavijestio vijećnike i o novijim aktivnostima vezanim za veće projekte na razini Grada – nastavak II. faze gradnje lukobrana u Klenovici, koji je sada u fazi izrade projekte dokumentacije. Za marinu je rekao kako je izdano sedam građevinskih dozvola te da se čeka odluka Vlade RH o proširenju lučkog područja za veliki lukobran, što je uvjet za izdavanje osme građevinske dozvole. Izrazio je zadovoljstvo naplatom duga od tvrtke Hoteli Novi u iznosu od 3,3 milijuna kuna, čime je povučen prijedlog za pokretanje stečaja za naplatu tih gradskih potraživanja.  „I dalje ćemo pomno pratiti što se događa u toj tvrtki“ – najavio je Oleg Butković.

Gradsko vijeće je prihvatilo Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada za razdoblje od 1. siječnja do 30 lipnja, uz dva suzdržana vijećnika, Snježana Klaić SDP i Kazimir Janjić HNS. Prihvaćene su IV. Izmjene i dopune proračuna Grada za 2012. godinu koje je obrazložio pročelnik za financije Zoran Tomić te II. izmjene i dopune Programa građenja  objekata i uređaja  komunalne infrastrukture i vodnih građevina za 2012. godinu, uz dva suzdržana (SDP i HNS). Vijeće je jednoglasno donijelo odluku o izmjenama odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja  Grada Novi Vinodolski te izmjenu odluke o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski.

gv2

 

Gradsko vijeće, kojim je predsjedavao predsjednik Neven Pavelić,  prihvatilo je izvješće KTD Vodovoda Žrnovnica za 2011. godinu koje je podnio direktor Igor Uremović. Vijeće je donijelo Odluku o sklapanju prijateljstva Općine Molve i Grada Novog Vinodolskog te odluke o zakupu poslovnog prostora, o davanju u zakup javne površine te uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca. Prihvaćene su i odluka o stavljanju van snage odluke o vrijednostima jediničnog iznosa položajne zone za obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, o izmjenama odluke o osnivanju i imenovanju stožera zaštite i spašavanja  Grada Novi Vinodolski te odluke iz imovinsko – pravne problematike.

Skip to content