Novosti


ISPRAVAK  NATJEČAJA OBJAVLJENOG NA WEB STRANICAMA GRADA NOVI VINODOLSKI ZA DAVANJE NA ZAKUP JAVNE POVRŠINE ZA POSTAVU ŠTANDOVA, POKRETNIH NAPRAVA I KIOSKA

Skip to content