Novosti


Ispravak Natječaja za davanje na zakup javne površine za postavu štandova, pokretnih naprava i kioska

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju Odluke o davanju u zakup javne površine (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 12/19),  objavljuje

Ispravak natječaja

objavljenog na web stranicama Grada Novi Vinodolski za davanje na zakup javne površine za postavu štandova, pokretnih naprava i kioska

Skip to content