Novosti


Izbor članova predstavničkih tijela lokalne samouprave NESLUŽBENI REZULTATI

Prema neslužbenim rezultatima na području Grada Novi Vinodolski na izbore je od 5.291 glasača izašlo 2.793 ili 52,8 %. Od toga u Novom Vinodolskom 2.104 glasača ili 51,2 %, u Donjem Zagonu 81 glasač ili 64,8 %, Ledenicama 111 ili 78,2 %, Bateru 85 ili 73,3 %, Povilama 134 ili 60,4 %, Klenovici 213 ili 47,5 %, a Krmpotama i Smokvici 65 ili 51,2 %.
Od 13 mandata u Gradskom vijeću Grada Novi Vinodolski:
SDP-HSU-HSS-HNS  je osvojio 6 mjesta
HDZ-DC  je osvojio 5 mjesta
PGS-HSLS-ZELENI  1 mjesto
Nezavisna gradska lista Milorada Komadine  1 mjesto SOBA BR. 1

RIMSKE AMFORE

Pronađene su ispred ruševina tvrđave Lopar, a potječu iz 1. st. prije Krista do 4. st. poslije Krista. One su tipa «Africana»

Druge su otkrivene i izvučene iz mora ispred zaljeva pred naseljem Povile, 2 kom jugoistočno od Novog. One su iz 3 st. poslije Krista.

FOSILNE KOSTI ŠPILJSKOG MEDVJEDA

iz špilje kod sela Ražine, nedaleko Šibenika.

GROBNI PRILOZI IZ 1.st. poslije Krista iz Stinice kraj Jablanca

BOČICE ZA SUZE

RIMSKA PEPEONA KAMENA URNA

u kojoj su pronađeni prilozi. Stinica (Rimski grad Murula 200.g. pije Krista –200.g. poslije Krista);

MAKETA ANTIČKE UTVRDE LOPAR- LOPSICA

rad Jurja Potočnjaka.

Utvrda Lopar je logor vojnog značenja, koje su izgradili Rimljani koncem 3. i početkom 4. st. poslije Krista radi zaštite rimske ceste, koja je tuda prolazila za Dalmaciju.

Dolaskom na more hrvatskih plemena, ovi naseljavaju Lopar. Ostaci te utvrde nalaze se uz more na kraju novljanskog parka.

S frontalnom fasadom tvrđava se uzdizala na stijenama uz more. Zidovi su građeni od kamena širine od 1,6 do 1,8 m , dok su oni zidovi u kojima je bilo izgrađeno stubište, bili širine od 2,60 m. vanjski zidovi, koji su opasavali tvrđavu, bili su debljine 90 cm.

Na terenu između tvrđave i vanjskih ogradnih zidova. pronađeni sufragmenti rimskih vaza iz gline i stakla, kao i rimski novac. Ispred utvrđenja u moru, između obale i otočića san Marino pronađene su amfore iz 1. st. prije Krista, a na prostoru današnjeg hotela «Lišanj2 nađeni su grobovi iz rimskog perioda. na otočiću San Marino bila je pronađena kamena ploča u čast rimske carice iz kuće cara Konstantina Velikog, a ploču je podigao namjesnik rimske Dalmacije FLAVIUS JULIUS RUFINUS SARMENTIUS , poznat i iz drugih natpisa u Dalmaciji u periodu 337.-350.g.poslije Krista.

Razni historičari iznose razne hipoteze. Postoje neki, koji tvrde , da se tu radi o rimskoj fortifikaciji «Lopsica» (za razliku od ilirske ); koja se prema Ptolomeju nalazila pored rimske ceste, koja je od Akvileja vodila u Senj (rimska Senia);. Prema toj pretpostavci, je utvrđenje, o kome je ovdje riječ, bilo sagrađeno oko 35-te god. poslije Krista kada je rimski car upao u ovdašnje ilirske krajeve.

Drugi povjesničari vjeruju da se vjerojatno radi o jednom starom frankopanskom gardu, izgrađenom u pomorske svrhe.

Mada u prilično lošem stanju, utvrda Lopar je u srednjem vijeku i kasnije služila kneževima Frankopanima za vojnu stražu protiv turskih napada, dok nije 1598.g. potpuno razrušena i svršila u plamenu prilikom mletačkog napada na Novi pod komandom admirala Ivana Bemboa.

FRANKOPANSKI KAŠTEL U NOVOM (karta na zidu, slika);

kako je izgledao prije rekonstrukcije u 18 st.

Godine 1761. su porušene dvije trećine tog kaštela po austrijskoj administraciji iz Ljubljane, koja je tada postala vlasnik kaštela poslije pogubljenja u Bečkom Novom Mestu Franje Krste Frankopana (sa banom Petrom Zrinskim, Zrinsko- Frankopanska urota);

OKRUGLA KULA (TONDAC); KAŠTELA ( fotografija);

porušena je 906.g.

INTERIJER CRKVICE BLAŽENE DJEVICE MARIJE (fotografije);

Crkva je bila sagrađena od kneza Martina Frankopana, a postojala je već u 1446.oj godini. Godine 1917. se srušila, jer su joj temelji oslabili s obzirom da su se u blizini kopale jame za grobove. godine 1462. je knez Martin Frankopan adaptirao crkvicu i poklonio je pavlinima, s time da sagrade samostan za svoj red. 1493.g-pop Martinac napravio je rukom pisani Misal na glagoljici, koji se čuva u novljanskoj župi.

Skip to content