Novosti


Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta – Novi Vinodolski

Naziv projekta:  Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta – Novi Vinodolski (KK.06.3.1.16.0084)

Naziv korisnika:  Grad Novi Vinodolski

Ukupna vrijednost projekta:  5.812.446,63 kn

EU sufinanciranje projekta:  4.468.033,26 kn

Razdoblje provedbe projekta: 19.5.2021. – 19.2.2023.

Kontakt osoba:

Sandra Ristić, mag.oec.
Pomoćnica pročelnika UO za financije i javnu nabavu
Kontakti: T.+385 51 554 355 / M. +385 95 562 1481 /  [email protected]

Opis projekta:

Projekt uključuje izgradnju i opremanje funkcionalnog reciklažnog dvorišta na području Grada Novi Vinodolski, zajedno s provođenjem izobrazno-informativnih aktivnosti, a u svrhu doprinosa povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine miješanog otpada koji se odlaže na odlagalište ili u manjoj mjeri nepropisno odbacuje u okoliš.

Lokacija ulaganja je Poslovna zona Zapad u Novom Vinodolskom, u ulici Dubrova, koja je adekvatno infrastrukturno opremljena, te lako dostupna građanima Grada Novog Vinodolskog.

Projekt „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta – Novi Vinodolski“ podrazumijeva izgradnju uredske zgrade, vage za kamione, asfaltiranog platoa kao prometno-manipulativne površine, betonske podloge za rolo kontejnere, prateće infrastrukture, te opremanje odgovarajućim spremnicima za odvojeno prikupljanje otpada, odnosno tipskom montažnom opremom, kao i izgradnju natkrivenog skladišta (nadstrešnice).

 

Završetkom svih predviđenih radova ostvarit će se sljedeći rezultati:

  • Izgrađeno reciklažno dvorište dostupno stanovnicima Grada Novog Vinodolskog
  • Povećane količine odvojeno prikupljenog otpada na području Grada Novog Vinodolskog
  • Educirano stanovništvo Grada Novog Vinodolskog

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda
Više informacija o strukturnim fondovima možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr

Skip to content