Novosti


IZOBRAZBA O SIGURNOM RUKOVANJU S PESTICIDIMA I PRAVILNOJ PRIMJENI PESTICIDA

Od 26. studenoga 2015. g. svi profesionalni korisnici, savjetnici i distributeri sredstava za zaštitu bilja, propisno Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) dužni su imati položenu Izobrazbu o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida.
Cilj propisane izobrazbe je da svi koji koriste ili će koristiti sredstva za zaštitu bilja koja su namjenjena profesionalnim korisnicima, u potpunosti postanu svijesni mogućih opasnosti za zdravlje ljudi, životinja i za okoliš, te se što je više moguće upoznaju s primjerenim mjerama za smanjenje rizika od uporabe sredstava za zaštitu bilja za zdravlje ljudi, životinja i okoliša.

I. IZOBRAZBA PROFESIONALNIH KORISNIKA, DISTRIBUTERA I SAVJETNIKA
Svi profesionalni korisnici, distributeri i savjetnici (obveznici izobrazbe) moraju imati primjerenu izobrazbu koja se sastoji od osnovnog modula i dopunskog modula izobrazbe za stjecanje i obnavljanje odgovarajućih znanja o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida.
Obveznici izobrazbe dužni su položiti ispit kojim potvrđuju da posjeduju razinu znanja za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu pesticida, obavljanje poslova distribucije i prodaje pesticida te davanja savjeta u prodaji pesticida te savjeta za primjenu pesticida u proizvodnji hrane i zaštite bilja, biljnih proizvoda i objekata od štetnih organizama.

LAG „Vinodol“ će za stanovnike s područja LAG-a organizirati izobrazbu 19. i 20. ožujka u Bribiru te molimo sve OPG-ove i druge poljoprivrednike, tvrtke koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom (d.d., d.o.o. i zadruge), pravne
i fizičke osobe koje održavaju javne površine (komunalne tvrtke) te distributere i savjetnike; da se jave u LAG (kontakt broj 091/63 66 441) i predbilježe za izobrazbu.

Skip to content