Novosti


Izrada I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski

Temeljem članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ, broj: 31/12) Grad Novi Vinodolski kao nositelj izrade prostornog plana
obavještava javnost da se pristupilo izradi
I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski

O prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski provest će se javna rasprava koja će biti objavljena u službenom glasilu i dnevnom tisku najmanje osam dana prije početka rasprave.

KLASA:    350-02/12-20/4
URBROJ:2107/02-01-12-5
Novi Vinodolski, 07.09.2012.

Odluka o izradi (Sl.n.31/12)

Skip to content