Novosti


Izrada III.Ciljanih izmjena PPUG

            Temeljem članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i Odluke o izradi III. Ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ, broj: 27/13) Grad Novi Vinodolski kao nositelj izrade prostornog plana

 

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da se pristupilo izradi

 

III. Ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski

 

            O prijedlogu III. Ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski provest će se javna rasprava koja će biti objavljena u službenom glasilu i dnevnom tisku najmanje osam dana prije početka rasprave.

 

KLASA:    350-02/13-01/3

URBROJ:2107/02-01-13-5

Novi Vinodolski, 24.09.2013.

Odluka o izradi

 

 

Skip to content