Novosti


IZRADA Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja centra Klenovice

Temeljem članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centar Klenovica (Službene novine PGŽ, broj: 28/11) Grad Novi Vinodolski kao nositelj izrade prostornog plana

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da se pristupilo izradi

Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja centra Klenovice

Dugoročni ciljevi kulturnog razvitka

Cilj kojem dugoročno treba težiti je preobrazba kulturnog sektora u jednu od ključnih poluga općeg razvitka. Potrebno je stalno preispitivanje kulturnih vrijednosti i poticanje kulturnog pluralizma. Treba poticati individualno stvaralaštvo i razvijati kulturnu komunikaciju, uključujući i onu putem novih informacijskih tehnologija. Cilj kulturnoga razvitka nije samo podizanje potrošačkog ukusa stanovnika i gostiju Grada, nego i kvaliteta života, što uključuje i izgled Grada. U svim segmentima kulturnog stvaralaštva potrebno je zadržati postignuti stupanj razvitka, te stvarati osnove za daljnji razvoj pri čemu je posebno važna otvorenost za nove inicijative. Ti se ciljevi mogu ostvariti promišljenim povezivanjem profesionalnog, amaterskog i alternativnog djelovanja u kulturi, njegovanjem i predstavljanjem tradicijske kulture, te potrebnim povezivanjem različitih sektora života Grada: kulture odgoja obrazovanja gospodarstva turizma, sporta i dr.

Skip to content