Novosti


Izrada Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja centra Klenovice

Temeljem članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centar Klenovica (Službene novine PGŽ, broj: 28/11) Grad Novi Vinodolski kao nositelj izrade prostornog plana

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da se pristupilo izradi

Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja centra Klenovice

O prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja centra Klenovice provest će se javna rasprava koja će biti objavljena u službenom glasilu i dnevnom tisku najmanje osam dana prije početka rasprave.

 

KLASA:    350-01/11-01/3

URBROJ:2107/02-01-11-3

Novi Vinodolski, 07.10.2011.

Skip to content