Novosti


Izrada izmjena i dopuna DPU MARINA – obavijest za javnost

Temeljem članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja MARINA (Službene novine PGŽ, broj: 8/12) Grad Novi Vinodolski kao nositelj izrade prostornog plana obavještava javnost da se pristupilo izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Marina.

U postupku dobivanja građevne dozvole za izgradnju luke posebne namjene – luke nautičkog turizma u Novom Vinodolskom utvrđeno je da obuhvat rekonstrukcije primarnog lukobrana izlazi izvan granice obuhvata DPU Marina i to djelomično u manjem dijelu kopna, te u morskom dijelu -podmorju. Stoga je potrebno pristupiti donošenju izmjena i dopuna DPU-a i istim proširiti obuhvat zahvata na kopnu i po projektiranoj crti nasipavanja u podmorju.

 

O prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja MARINA  provest će se javna rasprava koja će biti objavljena u službenom glasilu i dnevnom tisku najmanje osam dana prije početka rasprave.

 

DOKUMENTI:

DPU Marina _izmjena i dopuna plana (jpg; 926202Byte)
Skip to content