Novosti


Izrada izmjena i dopuna prostornih planova

Grad Novi Vinodolski obavještava javnost da se pristupilo izradi:
I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski
II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centra Klenovice

Temeljem članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, broj 76/07) i Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ, broj: 23/08) Grad Novi Vinodolski kao nositelj izrade prostornog plana

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da se pristupilo izradi

I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski

            O prijedlogu navedenog prostornog plana provest će se prethodna i javna rasprava. Obje rasprave bit će objavljene u službenom glasilu i dnevnom tisku najmanje osam dana prije početka rasprave.

KLASA:    350-02/08-01/8

URBROJ:2107/02-07-08-4

Novi Vinodolski, 30.10.2008.

 

Temeljem članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, broj 76/07) i Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centar Klenovica (Službene novine PGŽ, broj: 23/08) Grad Novi Vinodolski kao nositelj izrade prostornog plana

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da se pristupilo izradi

II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centra Klenovice

            O prijedlogu navedenog prostornog plana provest će se prethodna i javna rasprava. Obje rasprave bit će objavljene u službenom glasilu i dnevnom tisku najmanje osam dana prije početka rasprave.

KLASA:    350-02/08-01/9

URBROJ:2107/02-03-08-4

Novi Vinodolski, 30.10.2008.

 

DOKUMENTI:
Slika 1 (jpg; 292838Byte)
Slika 2 (jpg; 384410Byte)

Skip to content