Novosti


Izvješće o javnoj raspravi V. Izmjena i dopuna PPUG Novi Vinodolski

Sukladno članku 102. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17) objavljujemo Izvješće o javnoj raspravi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski.

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi
Skip to content