Novosti


Izvješće o visini troškova lokalnih izbora

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA NOVI VINODOLSKI

KLASA : 013-01/17-01/2

URBROJ: 2107/02-04-17-36

Novi Vinodolski, 20. lipnja 2017. godine

 

Na temelju članka 126. stavak 7. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine Republike Hrvatske broj 144/12 i 121/16), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Novi Vinodolski dana 20. lipnja 2017. godine, donosi

 

I Z V J E Š Ć E

 o visini troškova lokalnih izbora održanih dana 21. svibnja 2017. godine

 

I.

Ovim Izvješćem cjelovito se navode troškovi lokalnih izbora održanih dana 21. svibnja 2017. godine, kako slijedi:

  1. Troškovi tiskanja plakata…………….2.250,00 kn
  2. Troškovi objave u Novom listu………….6.210,00 kn
  3. Trošak tiskanja glasačkih listića i glasačkih kutija………..3.860,80 kn
  4. Naknada putnih troškova………4.910,00 kn
  5. Naknada za rad biračkih odbora……….37.200,00 kn
  6. Naknada za rad Gradskog izbornog povjerenstva (stalnog i proširenog sastava i stručnog tima)……….20.800,00 kn
  7. Naknada za rad domara na Biračkom mjestu broj 12 na dan izbora…………….350,00 kn
  8. Najamnina za Biračko mjesto broj 3 – Obiteljski dom za starije i nemoćne osobe Povile……………..600,00 kn
  9. Troškovi nabave izbornog materijala (koverte, kemijske olovke itd.)…………..691,30 kn.

 

II.

Ukupni troškovi lokalnih izbora iznose 76.872,10 kn i isplaćuju se iz proračuna Grada Novi Vinodolski.

 

III.

Ovo Izvješće objavit će se na službenim internetskim stranicama Grada Novi Vinodolski.

 

Predsjednica

Gradskog izbornog povjerenstva

Snježana Horvat Paliska, dipl.iur., v.r.

Izvješće o visini troškova lokalnih izbora

Skip to content