Novosti


Izvješće Povjerenstva za provedbu oglasa

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA
Klasa: 112-03/15-30/1
Urbroj: 2107/02-05-15-4
Novi Vinodolski, dana 09. veljače 2015. godine

 

Na temelju članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08 i 61/11) Povjerenstvo za provedbu natječaja donosi dana 09. veljače 2015. godine

 

II. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU OGLASA O RANG LISTI ZA PRIJAM U RADNI ODNOS

 

Provedena je prethodna provjere znanja kandidata za radno mjesto – Savjetnik za pravna pitanja i komunalne poslove na određeno vrijeme, dana 05. veljače 2015. godine s početkom u 10,00 sati  u Gradskoj vijećnici o čemu su kandidati bili obaviješteni putem web stranica Grada,  oglasne ploče Grada,  5 dana prije provjere  i to slijedeći kandidat:

 

 – Dolores Stanojević, Marči 10, 51000 Rijeka

 

Pismenoj provjeri znanja  pristupila je  kandidatkinja i ostvarila rezultate iznad 50% i pristupila intervjuu:
– Dolores Stanojević  , pismena provjera sa 6,3 boda i intervju 8,8 bodova.
    Povjerenstvo utvrđuje rang listu kako slijedi :

 

    1. Dolores Stanojević, Marči 10, 51000 Rijeka

 

i istu prosljeđuje v.d. pročelnici Upravnog odjela na donošenje Rješenje o prijamu i Rješenja o rasporedu.

 

POVJERENSTVO

 

1.    Vesna Mrzljak, predsjednik

2.    Maja Pilepić, član

3.    Tomislav Cvitković, član

 

 

DOKUMENT:

Izvješće Povjerenstva
Skip to content