Novosti


JASPERS-IMA ODRŽANA DRUGA PREZENTACIJA PROJEKTA “IZRADA STUDIJSKE I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE NOVI VINODOLSKI, CRIKVENICA I SELCE”

U Gradskoj vijećnici Novog Vinodolskog održana je za konzultante JASPERS-a (zajednička pomoć za potporu projektima u europskim regijama) druga prezentacija projekta “Izrada studijske i projektne dokumentacije sustava odvodnje aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce”.

PA220260

Projekt “Izrada studijske i projektne dokumentacije  za izgradnju vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce” sastoji se od izrade studijsko – projektne dokumentacije te izrade aplikacijskog paketa. Svaki od elemenata je vrlo složen. Za izradu je odabrana zajednica ponuditelja Rijekaprojekt vodogradnja d.o.o., Institut IGH Zagreb, Hidroexpert d.o.o. i još sedam kooperanata koji uspješno prate dinamički plan provedbe. Do sada je realizirana Studija izvedivosti koja se sastoji od analize postojećeg stanja i potreba, analize komunalnih poduzeća te tehničkih rješenja i opcijske analize (izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda uz rekonstrukciju pripadajućeg sustava vodoopskrbe i odvodnje).

PA220261

Ugovor o sufinaciranju projekta potisan je 31. siječnja 2015. godine između Ministarstva poljoprivrede, Hrvatskih voda, nositelja projekta KTD Vodovoda Žrnovnica i partnera Grada Novog Vinodolskog, Grada Crikvenice i Murvice d.o.o. Vrijednost projekta je 12.728.000 kuna. Sredstvima Europske unije  Ministarstvo poljoprivrede sufinancira projekt s 85 posto, što iznosi 10.818.800 kuna, Murvica s 10 posto – 1.278.000 kuna i Vodovod Žrnovnica s 5 posto – 636.400 kuna. Rok za provedbu projekta je 30. lipnja 2016. godine.

PA220265

Nakon prethodno održanih prezentacija Studijske dokumentacije u Novom Vinodolskom i Zagrebu, a u cilju finaliziranja Studijske dokumentacije, konzultanti JASPERS – a dali su smjernice u skladu s kojima je izvršena dopuna Studijske dokumentacije. JASPERS je instrument Europske komisije kojim se zemljama članicama osigurava neovisno savjetovanje u pripremi i provedbi velikih infrastrukturnih projekata sufinaciranih sredstvima EU te pregled Studijske dokumentacije i usklađenost sa zakonskim propisima.

1

Smjernice su se odnosile na pojašnjenje varijanti tehničkih rješenja mogućih lokacija i broja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV-a) te varijanti mogućeg transporta otpadnih voda do lokacija UPOV-a.

U sklopu posjete konzultanata JASPERS-a 22. listopada ove godine organiziran je morski i kopneni obilazak terena, odnosno potencijalnih lokacija, nakon čega je održana prezentacija. Tijekom prezentacije koju je vodio Luka Jelić ispred tvrtke Hidroprojekt – ING, konzultant JASPERS-a David Tagg vrlo detaljno je preispitivao ekonomsku opravdanost investicije, čija bi realizacija u skoroj budućnosti trebala iznositi 37.654.000 eura. Nakon ove prezentacije JASPERS-i će dostaviti konačno mišljenje na osnovu kojeg će se nastaviti s provedbom projekta, odnosno sa završetkom Studijske dokumentacije i izradom projektne dokumentacije.

 

Skip to content