Novosti


Javna rasprava o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna UPU Poslovne zone ZAPAD

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Grad Novi Vinodolski

Upravni odjel za komunalni sustav

i prostorno planiranje

Temeljem odredbi čl. 96. Zakona o prostornom uređenju (N.N.RH, broj: 153/13), Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Zapad (Službene novine PGŽ, broj 24/14) i Zaključka Gradonačelnika Grada Novi Vinodolski objavljuje se 

JAVNA RASPRAVA

o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja

Poslovne zone ZAPAD

Javna rasprava o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Zapad započinje 31.10.2016. godine i završava  8.11.2016. godine.

Javni uvid u Prijedlog plana može se izvršiti tijekom provođenja javne rasprave u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski, radnim danom od 8,00 – 14,00 sati.

Tekstualni dio Prijedloga plana biti će dostupan tijekom javne rasprave na ovoj web stranici (ispod ovog teksta).

Javno izlaganje Prijedloga plana održat će se u četvrtak, 3. studenoga 2016. godine u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski u 12,00 sati.

Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave u pisanom obliku predati u pisarnici Grada Novog Vinodolskog ili dostaviti poštom na adresu: Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski ili upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti na mjestu javnog uvida. Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

PROVEDBENE ODREDBE
OBRAZLOŽENJE
SAŽETAK ZA JAVNOST
GRAFIČKI DIO – NAMJENA
GRAFIČKI DIO – UVJETI GRADNJE
IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI – PZ ZAPAD
Skip to content