Novosti


Javna rasprava o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Zapad (UPU 8)

Temeljem odredbi čl. 94. stavka 1. i čl. 96. Zakona o prostornom uređenju (N.N.RH, broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka Gradonačelnika Grada Novi Vinodolski, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje objavljuje JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Zapad (UPU 8)
Javna rasprava o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Zapad (UPU 8) trajat će 8 dana, započinje 7.12.2022. godine i završava 14.12.2022. godine.
Za vrijeme trajanja javne rasprave, Prijedlog plana stavit će se na javni uvid na oglasnu ploču: u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski radnim danom od 8,00 – 14,00 sati i mrežne stranice Grada Novi Vinodolski: www.novi-vinodolski.hr (prostorno planiranje). Javno izlaganje Prijedloga plana održat će se 14.12.2022. godine u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski u 12,00 sati.
Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave u pisanom obliku predati u pisarnici Grada Novog Vinodolskog ili dostaviti poštom na adresu: Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski ili upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti na mjestu javnog uvida. Tijekom javnog izlaganja mogu se postaviti pitanja o predloženim rješenjima, te dati prijedloge i primjedbe u zapisnik. Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.
Skip to content