Novosti


JAVNA RASPRAVA O STUDIJI O UTJECAJU NA OKOLIŠ EKSPLOATACIJE TEHNIČKO – GRAĐEVNOG KAMENA NA BUDUĆEM EKSPLOATACIJSKOM POLJU “KOLEVRAT” GRAD NOVI VINODOLSKI

                               

 REPUBLIKA HRVATSKA

 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

  UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO

I ZAŠTITU OKOLIŠA

  

Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša na temelju članka 16. i 17. Uredbe o informiranju javnosti i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine”, broj 64/08) i Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: UP/I-351-03/13-02/9, URBROJ: 517-06-2-2-2-13-14 od 22. travnja 2013. godine objavljuje početak

 

JAVNE RASPRAVE

o Studiji o utjecaju na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju „Kolevrat“, Grad Novi Vinodolski  

 

 

  1. Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju „Kolevrat“ (u daljnjem tekstu: Studija) započet će 27. svibnja i trajat će do 26. lipnja 2013. godine.
  1. Javni uvid u Studiju može se izvršiti u vijećnici Grada Novog Vinodolskog, Trg Vinodolskog zakona 1, radnim danom od 8,00 do 13,00 sati.
  1. Sažetak Studije biti će s danom početka javne rasprave dostupan javnosti i na internetskim  stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode: http://puo.mzoip.hr/.

4.   Javno izlaganje o Studiji održat će se dana:

–          u srijedu, 19. lipnja 2013. godine, u vijećnici Grada Novog Vinodolskog, Trg Vinodolskog zakona 1, s početkom u 17,00 sati.

  1. Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti

      mogu se:

–          upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida,

–          dostaviti u pisanom obliku na adresu: Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Rijeka, Slogin kula bb, s naznakom Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju „Kolevrat“, te na e-mail adresu: [email protected]“>[email protected], zaključno s danom završetka javne rasprave.

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe moraju biti napisani čitko i razumljivo, uz ime i prezime, adresu i potpis podnositelja.  

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani neće se uzeti u razmatranje.

 

 

JAVNA RASPRAVA O STUDIJI O UTJECAJU NA OKOLIŠ EKSPLOATACIJE TEHNIČKO – GRAĐEVNOG KAMENA NA BUDUĆEM EKSPLOATACIJSKOM POLJU “KOLEVRAT” GRAD NOVI VINODOLSKI

Skip to content