Javna rasprava


7. studenoga 2017.

Odluka o izradi UPU ZAGORI 1

Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na sjednici održanoj 25. rujna 2017. godine donijelo je Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja ZAGORI 1 (UPU […]

Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na sjednici održanoj 25. rujna 2017. godine donijelo je Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja ZAGORI 1 (UPU 20).

Sukladno članku 88. Zakona o prostornom uređenju obavještava se javnost o izradi ovog prostornog plana.

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja ZAGORI 1 (upu 20)
Obuhvat
9. listopada 2017.

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski

Na temelju članka 64. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (NN RH 80/13, 153/13 i 78/15), članka 31. stavak 4. Uredbe o strateškoj […]

Na temelju članka 64. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (NN RH 80/13, 153/13 i 78/15), članka 31. stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN RH 03/17) i članka 44. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 12/13 i 18 /14) gradonačelnik Grada Novi Vinodolski donosi dana 09.10.2017. godine

ODLUKU kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski
21. rujna 2017.

Izvješće o javnoj raspravi V. Izmjena i dopuna PPUG Novi Vinodolski

Sukladno članku 102. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17) objavljujemo Izvješće o javnoj raspravi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja […]

Sukladno članku 102. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17) objavljujemo Izvješće o javnoj raspravi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski.

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi
14. srpnja 2017.

Urbanistički plan uređenja naselja Novi Vinodolski – pročišćeni tekst

Na temelju članka 35.stavak 1.alineja 4.Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.12/13 i 18/14) Komisija za statut i poslovnik Grada Novi […]

Na temelju članka 35.stavak 1.alineja 4.Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.12/13 i 18/14) Komisija za statut i poslovnik Grada Novi Vinodolski na sjednici održanoj dana 14.07.2017.godine utvrdila je pročišćeni tekst Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski.

Pročišćeni tekst Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski sadrži Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.23/10), Ispravak Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.36/10) Odluku o donošenju I.Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.19/13), Odluku o donošenju II.Izmjena Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.18/14) i Odluku o donošenju III.Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.21/16)u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

KLASA:350-02/17-20/9

URBROJ:2107/02-01-17-1

Novi Vinodolski, 14.07.2017.

 

                                                                              Predsjednik Komisije za statut i poslovnik

                                                                                                  Velibor Topolovec

ODLUKA  O  DONOŠENJU 

URBANISTIČKOG  PLANA  UREĐENJA  NASELJA  NOVI  VINODOLSKI

(PROČIŠĆENI  TEKST)

Urbanistički plan uređenja naselja Novi Vinodolski – pročišćeni tekst
10. srpnja 2017.

Prostorni plan uređenja Grada Novi Vinodolski – pročišćeni tekst

Na temelju članka 35. stavak 1. alineja 4. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13 i 18/14), Komisija za statut […]

Na temelju članka 35. stavak 1. alineja 4. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13 i 18/14), Komisija za statut i poslovnik Grada Novi Vinodolski na sjednici održanoj dana 07.07. 2017.utvrdila je pročišćeni tekst Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski.

Pročišćeni tekst Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski obuhvaća Odluku o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.55/06), Odluku o Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.23/10), Ispravan Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.36/10), Odluku o donošenju Ciljanih Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.19/13), Odluku o donošenju III.Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.13/14) i Odluku o donošenju IV.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.41/15)u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

KLASA:350-02/17-20/6

URBROJ:2107/02-01-17-1

Novi Vinodolski,07.07.2017.

                                                                                     PREDSJEDNIK KOMISIJE ZA STATUT I POSLOVNIK

                                                                                                                                         Velibor Topolovec

ODLUKA  O  DONOŠENJU  PROSTORNOG  PLANA  UREĐENJA GRADA  NOVI  VINODOLSKI

(PROČIŠĆENI  TEKST)

Prostorni plan uređenja Grada Novi Vinodolski – pročišćeni tekst 
30. ožujka 2017.

Obavijest o izradi izmjena i dopuna prostornih planova: PPUG Novi Vinodolski, UPU naselja Novi Vinodolski i DPU Marina

Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 32. sjednici održanoj 13.2.2017. godine i na 33. sjednici održanoj 21.3.2017. godine donijelo je Odluke o izradi […]

Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 32. sjednici održanoj 13.2.2017. godine i na 33. sjednici održanoj 21.3.2017. godine donijelo je Odluke o izradi izmjena i dopuna planova.

U skladu sa člankom 88 Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine RH broj 153/13) nositelj izrade planova, Grad Novi Vinodolski, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O IZRADI

  • V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski

Odluka o izradi (Sl.n.PGŽ broj 4/17)  〈link〉 → Odluka V PPUG Novi

Odluka o izmjeni Odluke o izradi (Sl.n.PGŽ broj 7/17) 〈link〉 → Odluka o izmjeni Odluke PPUG Novi

Obuhvat PPUG NV 〈link〉 → Obuhvat PPUG NV.jpg

  • IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski

Odluka o izradi (Sl.n.PGŽ broj 4/17) 〈link〉 → Odluka IV UPU Novi

Obuhvat UPU NV 〈link〉 → Obuhvat UPU NV.jpg

  • III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja MARINA

Odluka o izradi (Sl.n.PGŽ broj 7/17) 〈link〉 → Odluka III Marina

Obuhvat UPU NV 〈link〉 → Obuhvat UPU NV.jpg 

15. studenoga 2016.

Urbanistički plan uređenja novog groblja Novi Vinodolski

Sukladno članku 88. Zakona o prostornom uređenju (NN RH broj 153/13) obavještava se javnost o izradi URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NOVOG GROBLJA NOVI VINODOLSKI […]

Sukladno članku 88. Zakona o prostornom uređenju (NN RH broj 153/13) obavještava se javnost o izradi

URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NOVOG GROBLJA NOVI VINODOLSKI

ODLUKA o izradi
OBUHVAT iz PPUG NV
4. kolovoza 2016.

Javna rasprava o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna UPU Poslovne zone ZAPAD

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA Grad Novi Vinodolski Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje Temeljem odredbi čl. 96. Zakona o prostornom uređenju […]

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Grad Novi Vinodolski

Upravni odjel za komunalni sustav

i prostorno planiranje

Temeljem odredbi čl. 96. Zakona o prostornom uređenju (N.N.RH, broj: 153/13), Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Zapad (Službene novine PGŽ, broj 24/14) i Zaključka Gradonačelnika Grada Novi Vinodolski objavljuje se 

JAVNA RASPRAVA

o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja

Poslovne zone ZAPAD

Javna rasprava o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Zapad započinje 31.10.2016. godine i završava  8.11.2016. godine.

Javni uvid u Prijedlog plana može se izvršiti tijekom provođenja javne rasprave u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski, radnim danom od 8,00 – 14,00 sati.

Tekstualni dio Prijedloga plana biti će dostupan tijekom javne rasprave na ovoj web stranici (ispod ovog teksta).

Javno izlaganje Prijedloga plana održat će se u četvrtak, 3. studenoga 2016. godine u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski u 12,00 sati.

Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave u pisanom obliku predati u pisarnici Grada Novog Vinodolskog ili dostaviti poštom na adresu: Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski ili upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti na mjestu javnog uvida. Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

PROVEDBENE ODREDBE
OBRAZLOŽENJE
SAŽETAK ZA JAVNOST
GRAFIČKI DIO – NAMJENA
GRAFIČKI DIO – UVJETI GRADNJE
IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI – PZ ZAPAD
7. siječnja 2016.

Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu UPU Porto Teplo 1 i Izvješće o javnoj raspravi

  REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA Grad Novi Vinodolski Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje Temeljem odredbi čl. 96. Zakona o prostornom […]

 

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Grad Novi Vinodolski

Upravni odjel za komunalni sustav

i prostorno planiranje

Temeljem odredbi čl. 96. Zakona o prostornom uređenju (N.N.RH, broj: 153/13), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Porto Teplo 1 (UPU 17, T13), (Službene novine PGŽ, broj 18/14) i Zaključka Gradonačelnika Grada Novi Vinodolski objavljuje se

 

JAVNA RASPRAVA

o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Porto Teplo 1 (UPU 17, T13)

 

 

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Porto Teplo 1 (UPU 17, T13) započinje 12.1.2016. godine i završava  12.2.2016. godine.

Javni uvid u Prijedlog plana može se izvršiti tijekom provođenja javne rasprave u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski, radnim danom od 8,00 – 14,00 sati.

Tekstualni dio Prijedloga plana dostupan je tijekom javne rasprave i na web stranici Grada Novi Vinodolski: www.novi-vinodolski.hr (Prostorni planovi). NA KRAJU OVOG TEKSTA

Javno izlaganje Prijedloga plana održat će se u petak, 29. siječnja 2016. godine u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski u 12,00 sati .

Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave u pisanom obliku predati u pisarnici Grada Novog Vinodolskog ili dostaviti poštom na adresu: Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski ili upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti na mjestu javnog uvida. Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

PROVEDBENE ODREDBE
IZVJEŠĆE o Javnoj raspravi
25. lipnja 2015.

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna PPUG Novi Vinodolski – obavijest i izvješće

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA Grad Novi Vinodolski Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje Temeljem odredbi čl. 104. Zakona o prostornom uređenju […]

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Grad Novi Vinodolski

Upravni odjel za komunalni sustav

i prostorno planiranje

Temeljem odredbi čl. 104. Zakona o prostornom uređenju (N.N.RH, broj: 153/13), Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ, broj 24/14 i 32/14) i Zaključka Gradonačelnika Grada Novi Vinodolski objavljuje se 

 

PONOVNA JAVNA RASPRAVA

o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja

Grada Novi Vinodolski

            Ponovna javna rasprava o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski koja se provodi zbog prihvaćenih primjedbi u javnoj raspravi započinje 6.7.2015. godine i završava  15.7.2015. godine.

Javni uvid u Prijedlog plana može se izvršiti tijekom provođenja ponovne javne rasprave u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski, radnim danom od 8,00 – 14,00 sati.

Prijedlog plana dostupan je tijekom javne rasprave i na web stranici Grada Novi Vinodolski: (na kraju ovog teksta).

            Javno izlaganje Prijedloga plana održat će se 10. srpnja 2015. godine u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski u 12,00 sati .

            Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja mogu se za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave u pisanom obliku predati u pisarnici Grada Novog Vinodolskog ili dostaviti poštom na adresu: Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski ili upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti na mjestu javnog uvida. Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u vezi s djelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni.

Sažetak za javnost
Tekstualni dio

Uvid u kartografske prikaze je moguć samo u analognom obliku u prostoru Gradske vijećnice.

IZVJEŠĆE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI
Skip to content