Javna rasprava


6. svibnja 2015.

Obavijest o Javnoj raspravi o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski i izvješće

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA Grad Novi Vinodolski Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje Temeljem odredbi čl. 96. Zakona o prostornom uređenju […]

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Grad Novi Vinodolski

Upravni odjel za komunalni sustav

i prostorno planiranje

Temeljem odredbi čl. 96. Zakona o prostornom uređenju (N.N.RH, broj: 153/13), Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ, broj 24/14 i 32/14) i Zaključka Gradonačelnika Grada Novi Vinodolski objavljuje se 

JAVNA RASPRAVA

o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja

Grada Novi Vinodolski

Javna rasprava o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski započinje 15.5.2015. godine i završava  29.5.2015. godine.

Javni uvid u Prijedlog plana može se izvršiti tijekom provođenja javne rasprave u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski, radnim danom od 8,00 – 14,00 sati.

Tekstualni dio Prijedloga plana dostupan je tijekom javne rasprave i na web stranici Grada Novi Vinodolski: www.novi-vinodolski.hr (Prostorni planovi).

Javno izlaganje Prijedloga plana održat će se 15. svibnja 2015. godine u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski u 10,00 sati .

Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave u pisanom obliku predati u pisarnici Grada Novog Vinodolskog ili dostaviti poštom na adresu: Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski ili upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti na mjestu javnog uvida. Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

PRIJEDLOG PLANA:

Sažetak za javnost
Obrazloženje Plana
PROVEDBENE ODREDBE

Uvid u kartografske prikaze je moguć samo u analognom obliku u prostoru Gradske vijećnice.

U skladu sa člankom 102. Zakona o prostornom uređenju, objavljuje se Izvješće o javnoj raspravi:

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI
21. kolovoza 2014.

Obavijest o izradi zmjena i dopuna prostornih planova: PPUG Novi Vinodolski, UPU naselja Novi Vinodolski i UPU PZ Zapad

Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 11. sjednici održanoj 31.srpnja 2014. godine donijelo je Odluke o izradi izmjena i dopuna planova. U skladu […]

Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 11. sjednici održanoj 31.srpnja 2014. godine donijelo je Odluke o izradi izmjena i dopuna planova.

U skladu sa člankom  88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine RH, broj 153/13) nositelj izrade planova, Upravni odjel za urbanizam i razvoj Grada Novi Vinodolski 

OBAVJEŠTAVA JAVNOST O IZRADI:

 

IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski

Odluka o izradi
Obuhvat PPUG NV

 

III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski

Odluka o izradi
Obuhvat UPU naselja Novi

 

I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Zapad

Odluka o izradi
Obuhvat PZ Zapad
Položaj PZ Zapad

 

Odluke su objavljene u Službenim novinama PGŽ, broj 24/14.

 

3. srpnja 2014.

Odluka o izradi UPU Porto Teplo 1 (UPU 17)

   Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13) i Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Porto Teplo 1 (UPU 17, T13), […]

 

 Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13) i Odluke izradi Urbanističkog plana uređenja Porto Teplo 1 (UPU 17, T13), Grad Novi Vinodolski kao nositelj izrade prostornog plana

 

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da se pristupilo izradi

 

Urbanističkog plana uređenja Porto Teplo 1 (UPU 17, T13)

 

            O prijedlogu UPU Porto Teplo 1 provest će se javna rasprava koja će biti objavljena u službenom glasilu i dnevnom tisku najmanje osam dana prije početka rasprave.

Odluka.pdf

KLASA:    940-02/14-20/17
URBROJ:2107/02-01-14-3
Novi Vinodolski, 3.07.2014.

15. prosinca 2013.

Javna rasprava o Prijedlogu III. Ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski

Javna rasprava o Prijedlogu  III. Ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski započinje 16.12.2013. godine i završava  24.12.2013. godine. Javni uvid u […]

Javna rasprava o Prijedlogu  III. Ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski započinje 16.12.2013. godine i završava  24.12.2013. godine.

Javni uvid u Prijedloge planova se može izvršiti tijekom provođenja javne rasprave u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski, radnim danom od 9,00 – 13,00 sati.

Detalji o javnoj raspravi:

Objava JAVNE RASPRAVE
TEKSTUALNI DIO
Pročišćeni tekst
9. prosinca 2013.

Javna rasprava o Prijedlogu UPU luke otvorene za javni prmet lokalnog značaja Muroskva – UPU 31

Javna rasprava o Prijedlogu urbanističkog plana uređenja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Muroskva – UPU 31 Objava javne rasprave Tekstualni dio […]

Javna rasprava o Prijedlogu urbanističkog plana uređenja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Muroskva – UPU 31

Objava javne rasprave
Tekstualni dio – provedbene odredbe
Kartografski prikaz 1 – Namjena
29. studenoga 2013.

Javna rasprava o Prijedlozima planova: UPU luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Muroskva – UPU 31 i III. Ciljane izmjene Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA Grad Novi Vinodolski Upravni odjel za urbanizam i razvoj Temeljem odredbi čl. 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji […]

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Grad Novi Vinodolski

Upravni odjel za urbanizam i razvoj

Temeljem odredbi čl. 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (N.N.RH, broj: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Muroskva – UPU 31 (Službene novine PGŽ, broj 27/13), Odluke o izradi III. Ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ, broj 27/13 i 40/13)  i Zaključaka Gradonačelnika Grada Novi Vinodolski od 22.11.2013. godine objavljuje se

 JAVNA RASPRAVA

o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja luke otvorene

za javni promet lokalnog značaja Muroskva – UPU 31

i

o Prijedlogu III. Ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja

Grada Novi Vinodolski

            Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Muroskva – UPU 31  započinje 9.12.2013. godine i završava  8.1.2014. godine.

Javna rasprava o Prijedlogu  III. Ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski započinje 16.12.2013. godine i završava  24.12.2013. godine.

Javni uvid u Prijedloge planova se može izvršiti tijekom provođenja javne rasprave u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski, radnim danom od 9,00 – 13,00 sati.

Tekstualni dio Prijedloga planova dostupan je tijekom javne rasprave i na web stranici Grada Novi Vinodolski: www.novi-vinodolski.hr (Prostorni planovi).

Javno izlaganje Prijedloga planova održat će se 19. prosinca 2013. godine u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski i to:

– u 12,00 sati javno izlaganje Prijedloga III. Ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski

– u 13,00 sati javno izlaganje Prijedloga Urbanističkog plana uređenja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Muroskva – UPU 31.

Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave u pisanom obliku predati u pisarnici Grada Novog Vinodolskog ili dostaviti poštom na adresu: Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski ili upisati u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti na mjestu javnog uvida. Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

PROČELNIK ODJELA

Vesna Mrzljak, dipl.iur.

OBJAVA
11. studenoga 2013.

Obavijest o pristupanju II. Izmjeni UPU naselja Novi Vinodolski

              Temeljem članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i Odluke o […]

 

            Temeljem članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i Odluke o izradi II. Izmjena Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski, Grad Novi Vinodolski kao nositelj izrade prostornog plana

 

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da se pristupilo izradi

 

II. Izmjena Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski

 

            O prijedlogu II. Izmjena Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski provest će se javna rasprava koja će biti objavljena u službenom glasilu i dnevnom tisku najmanje osam dana prije početka rasprave.

 

KLASA:    350-02/13-01/9

URBROJ:2107/02-01-13-4

Novi Vinodolski, 8.11.2013.


Odluka o izradi
24. rujna 2013.

Izrada III.Ciljanih izmjena PPUG

            Temeljem članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i Odluke o izradi III. […]

            Temeljem članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i Odluke o izradi III. Ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ, broj: 27/13) Grad Novi Vinodolski kao nositelj izrade prostornog plana

 

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da se pristupilo izradi

 

III. Ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski

 

            O prijedlogu III. Ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski provest će se javna rasprava koja će biti objavljena u službenom glasilu i dnevnom tisku najmanje osam dana prije početka rasprave.

 

KLASA:    350-02/13-01/3

URBROJ:2107/02-01-13-5

Novi Vinodolski, 24.09.2013.

Odluka o izradi

 

 

15. siječnja 2013.

Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (pročišćeni tekst)

Na temelju temelju članka 35. stavka 1. alineja 4. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije 28/09 i 30/09-ispr.) Komisija za Statut […]

Na temelju temelju članka 35. stavka 1. alineja 4. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije 28/09 i 30/09-ispr.) Komisija za Statut i Poslovnik Grada Novog Vinodolskog na sjednici održanoj dana 09. siječnja 2013. godine utvrdila je pročišćeni tekst Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski.

Pročišćeni tekst Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski obuhvaća Odluku o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski  (Službene novine PGŽ 55/06), Odluku o Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski  (Službene novine PGŽ 23/10) i Ispravak Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski  (Službene novine PGŽ 36/10) u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Klasa: 350-02/13-01/1

Ur.broj: 2107/02-01-13-1

Novi Vinodolski, 09. siječnja 2013. godine

Predsjednik

Komisije za Statut i Poslovnik

Dražen Tomić, dipl.iur.

 

 

ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVI VINODOLSKI

(PROČIŠĆENI TEKST)

Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (pročišćeni tekst)

 

28. svibnja 2012.

I.Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski Urbanistički plan uređenja naselja Novi Vinodolski

Na 12. sjednici Gradskog vijeća održanoj 14. lipnja 2010. donesene su Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Novog Vinodolskog i Urbanistički plan […]

Na 12. sjednici Gradskog vijeća održanoj 14. lipnja 2010. donesene su Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Novog Vinodolskog i Urbanistički plan uređenja naselja Novi Vinodolski. Riječ je o dva temeljna prostorno-planska dokumenta koji su vrlo bitni za daljnji razvoj grada.

Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski korigirana je  trasa autoceste koja prolazi kroz područje grada, a Plan se mijenja i u dijelu usklađenja uvjeta gradnje sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji. Najznačajnije u izmjenama i dopunama Prostornog plana jest određivanje uvjeta za legalizaciju izgrađenih objekata.

Najznačajnije u izmjenama i dopunama Prostornog plana jest određivanje uvjeta za legalizaciju izgrađenih objekata koji nisu bili u skladu s odredbama Prostornog plana uređenja Grada, to jest bespravno sagrađenih objekata najkasnije u roku od dvije godine, računajući od dana stupanja na snagu izmjena i dopuna. Nakon proteka tog roka više neće biti u mogućnosti legalizirati bespravno izgrađene objekte, po uvjetima legalizacije. Legalizacija jedino neće biti moguća na području „Bribirske obale“.

Uvjeti legalizacije bi bili za obiteljske kuće i stambene objekte s pomoćnim objektima te poslovne i stambeno poslovne objekte s pomoćnim objektima do maksimalnog koeficijenta izgrađenosti od 60 posto, katnosti P + 3, maksimalne visine 12,50 metara za osnovni objekt, odnosno P + 1 maksimalne visine šest metara za pomoćne objekte, dok je po odredbama Prostornog plana maksimalna katnost obiteljskih kuća i stambenih objekata je P + 2, s potkrovljem bez nadozida i isključivo je moguća gradnja samostojećih objekata s maksimalnim koeficijentom izgrađenosti 30 posto. Za legalizaciju objekata građani će morati platiti komunalni doprinos, vodni doprinos i takozvani kazneni doprinos.

UPU obuhvaća cijelo područje naselja Novog Vinodolskog i njime su propisani uvjeti odnosno područja na kojima je moguća izgradnja građevina društvene, ugostiteljsko-turističke namjene, mješovite i poslovne namjene, te uvjeti za gradnju infrastrukture.

DOKUMENTI:

PPUG, slika 1 (jpg; 147115Byte)
ppug, detalj, slika 2 (jpg; 134281Byte)
Odluka o I. izmjenama i dopunama PPUG Novi Vinodolski (pdf; 433751Byte)
Odluka o donošenju UPU naselja Novi Vinodolski (pdf; 740417Byte)
Skip to content