Novosti


JAVNA TRIBINA O PROJEKTU POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI OBITELJSKIH KUĆA

U Gradskoj vijećnici Novog Vinodolskog održana je javna tribina na kojoj je prezentiran Javni poziv za neposredno sufinanciranje programa povećanja energetske učinkovitosti i korištenju obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Grada Novog Vinodolskog u 2014. godini. Tribinu je otvorio Domagoj Kalanj, dipl. ing. građ., iz Gradske uprave Novog Vinodolskog, a Projekt su predstavili Siniša Krunić i Sanjin Lukarić, predstavnici tvrtke Delfin grupe. U objašnjenju Javnog poziva i Projekta je sudjelovao i Zoran Tomić, pročelnik UO za financije Grada Novog Vinodolskog, koji je rekao da je projekt višegodišnji i da će se ostvarivati prema utvrđenim kriterijima iz natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji će se ponavljati do 2020. godine.

Naime, Grad Novi Vinodolski aplicirao je za sredstva Fonda za zaštitu okoliša za Program povećanja energetske učinkovitosti i energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje 2014. do 2020. godine, a za iskaz interesa građana za povećanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, raspisao je Javni poziv.

zeljak213

Prijave na javni poziv za iskaz interesa dostavljaju se u pisanom obliku na adresu Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51 250 Novi Vinodolski, uz naznaku “Iskaz interesa za sudjelovanje u projektu povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Grada Novi Vinodolski u 2014. godini”, a rok za dostavu prijave je 19. travnja 2014. godine. 

Cilj Javnog poziva je prikupiti od građana podatke o interesu za sudjelovanje u tom projektu, pritom nije bitno da građani imaju ispunjene sve uvjete koji će biti propisani za samo sufinanciranje, jer će na osnovi iskazanog interesa Grad utvrdili prioritete za buduće razdoblje. Pritom će građani koji su sudjelovali u iskazivanju interesa zasigurno imati prednost pri bodovanju. Dugoročni cilj je i smanjenje štetne emisije CO2.

ZELJAK282

Grad Novi Vinodolski će, po raspisivanju natječaja od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost zatražiti od Fonda potrebna financijska sredstva za subvencioniranje toga projekta. Na osnovi odluke Fonda o količini odobrenih sredstava za subvencioniranje, Grad će u 2014. godini raspisati natječaj za sudjelovanje fizičkih osoba s područja Grada u Projektu, prema uvjetima koji će biti određeni pravilnikom, nakon čega će svi zainteresirani moći podnijeti zahtjev za sudjelovanje u projektu. Fizičke osobe koje su prethodno predale prijavu na Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu te ispunile tražene uvjete, ostvarit će dodatne bodove pri prijavi na natječaj.

Pod opravdanim troškovima se podrazumijevaju troškovi opreme i izvođenja radova koji doprinose povećanju energetske učinkovitosti i korištenju obnovljivih izvora energije. Opravdani troškovi na koje se odnosi Javni poziv za iskazivanje interesa su izrada termo fasade, izrada izolacije krovišta, zamjena vanjske stolarije, ugradnja kotla na drvenu sječku, ugradnja plinskog kondenzacijskog kotla, izrada energetskog certifikata obiteljske kuće, sustavi solarne toplinske energije, ugradnja dizalice toplinske energetske klase A, fotonaponski kolektori za proizvodnju električne energije, vjetrogeneratori.

ZELJAK283

Na tribini je rečeno da je maksimalni iznos koji će biti financiran od strane Fonda 40 posto opravdanih troškova odnosno do 30 tisuća kuna po obiteljskoj kući (s PDV-om). Sufinanciranje programa korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama od Fonda je do 40 posto opravdanih troškova ulaganja odnosno do 12 tisuća kuna po sustavu. Grad Novi Vinodolski sufinancira 10 posto opravdanih troškova ulaganja, a ostalo vlasnik objekta. Izrada pripremne i projektne dokumentacije nije opravdani trošak i ne financira se iz tih sredstava.

Program definira što je to obiteljska kuća te što je sve potrebno učiniti i pribaviti kako bi se mogla dobiti bespovratna sredstva Fonda i Grada za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća i sustava za opskrbu toplinskom energijom.

Naime, Grad Novi Vinodolski je 20. ožujka 2014. godine objavio na svojim web stranicama Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu poticanja uređenja fasada, krovišta i zamjene građevne stolarije, kao i obnovljivih izvora energije (OIE) u kućanstvima na području Grada Novi Vinodolski u 2014. godini. Budući da je ovo prvi put da Grad posreduje između građana i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a prema modelu objavljenom u Natječaju Fonda, prezenteri su odgovarali i na niz postavljenih pitanja.

Neka pitanja su se odnosila na to može li se na natječaj javiti vlasnik obiteljske kuće koja je u procesu legalizacije, a odgovoreno je da najprije treba završiti legalizaciju, nakon čega se može javiti na natječaj. Kolika je površina obiteljske kuće za dobivanje sredstava, pitali su građani dalje, a odgovoreno je da je to zasad do bruto 400 četvornih metara, s dvije stambene jedinice. U kriterijima su samo obiteljske kuće u kojima se prebiva, a ne i vikendice. Posebno zanimljivo pitanje je bilo o broju stambenih jedinica koje mogu biti u jednom objektu. Naime, Fond je ograničio financiranje na zgrade sa najviše dvije stambene jedinice, dok se većina prisutnih bavi iznajmljivanjem i više stambenih jedinica. To pitanje će biti proslijeđeno Ministarstvu zaštite okoliša.

Skip to content